header tullverket

Åkeriföretagen och Tullverket samverkar mot tullbrottslighet

Publicerad 2018-12-06 / 12:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag och Tullverket har tecknat en överenskommelse om samverkan mot tullbrottslighet – SMT. Överenskommelsen undertecknades i Göteborg den 16 november av Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag och Annette Dys, enhetschef i Tullverket.

Överenskommelsen om samverkan mot tullbrottslighet innebär att Sveriges Åkeriföretag och Tullverket ska samverka om gemensamma åtgärder i kampen mot tullbrottslighet.

 

Annette Dys och Rickard Gegö.
- SMT-överenskommelsen syftar till att båda parter ska använda sig av varandras kompetens, kontaktnät och erfarenhet för att förebygga och bekämpa tullbrottslighet, säger Annette Dys. Medlemsföretagen i Sveriges Åkeriföretag trafikerar det svenska vägnätet dagligen och deras iakttagelser om misstänkt tullrelaterad brottslighet är värdefull information och underrättelser för Tullverket. Det är glädjande att vi har träffat denna överenskommelse.

Även Rickard Gegö ser positivt på att åkeriföretagen ökar samverkan med Tullverket. 

- Överenskommelsen bygger på ömsesidig respekt, kunskap och förståelse för varandras verksamhetsområden, säger han. 

SMT-överenskommelsen med Tullverket omfattar Sveriges Åkeriföretags regioner Västra Götaland, Värmland, Skaraborg, Halland och Syd. Av det skälet medverkade även regioncheferna för dessa områden inom Sveriges Åkeriföretag vid undertecknandet av SMT-överenskommelsen, det vill säga Liane Ask, Thomas Broström och Thomas Hammarström.

Från Tullverket medverkade enhetschef Annette Dys, tullinspektör Kurt-Arne Rosén och tullinspektör Sören Hasselgren.

Åtagandena inom ramen för SMT-överenskommelsen innebär att Sveriges Åkeriföretag med medlemsföretag och dess personal på eget initiativ ska underrätta Tullverket vid upptäckt av – eller misstanke om – tullbrottslig verksamhet. 
Åkeriföretaget ska på förfrågan från Tullverket, biträda med branschkunskap och information kring företagets transporter och varuflöden. 

Tullverket ska behandla all information som inkommer via denna SMT-samverkan på ett förtroendefullt sätt.

Parterna ska samverka för att minimera risken för infiltration i godsflöden samt förhindra tullbrottslig verksamhet.

Parterna ska i samverkan upprätthålla och aktivt nyttja överenskomna kontaktvägar för SMT-samverkan.

Parterna ska kontinuerligt informera om förändringar som kan påverka samverkan.

- Överenskommelsen mellan Tullverket och Sveriges Åkeriföretag ska vara levande, vilket innebär att den kontinuerligt ska följas upp och utvärderas av Sveriges Åkeriföretag och Tullverket, säger Annette Dys.

Annette Dys framhåller att SMT-överenskommelsen blir ett viktigt verktyg i kampen mot tullbrottslig verksamhet.  

- Jag tycker att det är bra och viktigt när en myndighet och företrädare för en näringslivsorganisation ingår överenskommelse för att hjälpas åt i kampen mot illegala aktörer, säger hon.

Tullverket kontroll.

Tullverket beslagtog betydligt större mängder narkotika under 2017 än under 2016. Det rör sig om en ökning på bred front, där inte minst beslagen av amfetamin och cannabis sticker ut – mycket tack vare stora beslag i lastbilstrafiken. Parallellt har volymen och beslagtagen eller omhändertagen alkohol och tobak ökat. Totalt gjorde Tullverket 6 679 beslag av narkotika under 2017, vilket är en ökning med cirka fem procent jämfört med 2016. Även beslagen av dopningsmedel steg under perioden – från 503 till 592 beslag. Samtidigt har den beräknade samhällsnyttan för narkotika- och dopningsbeslagen ökat markant – från drygt 1,4 miljarder kronor 2016 till närmare 3 miljarder kronor 2017. Detta som en följd av att beslagsvolymerna ökar kraftigt. 

Tullverket gjorde ett flertal riktigt stora beslag i lastbilstrafiken under 2017 där volymerna kan räknas i hundratals kilo narkotika per beslag. Det förklarar inte minst ökningen av cannabisharts och amfetamin. Fenomenet med storskalig smuggling är inte nytt, däremot har Tullverket ökat sin förmåga att uppdaga den i den tunga godstrafiken.

Text: Anders Karlsson, foto: Anders Karlsson och Tullverket.