Samhällsviktig bransch undersökning

Åkeribranschen är en av samhällets viktigaste funktioner enligt svenska folket i ny undersökning

Publicerad 2020-04-29 / 16:12 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

86 procent av svenska folket anser att den svenska åkeribranschen är en nyttig och viktig samhällsfunktion, enligt en undersökning gjord i samarbete med Novus och Sveriges Åkeriföretag. 
Branschen har dessutom alla förutsättningar att vara en jämställd framtidsbransch för både kvinnor och män enligt tre av fyra svaranden i samma undersökning. 

Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med Novus gjort en undersökning om svenska folkets attityder och kännedom om åkerinäringen. Syftet var att undersöka allmänhetens kännedom om och attityd till åkeribranschen.

– Vi ville få en uppfattning om den bredare bilden hos svenska folket i alla delar av landet hur de ser på vår bransch, det är kul att de flesta visade sig vara positiva och anser att vi verkligen bidrar, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Många av de svaranden känner till branschen, speciellt i Småland, Norrland och på Gotland och Öland har fler än i övriga landet hört talas om åkeribranschen och mer än hälften är också positiva till den. 

– Det är mycket glädjande att så många tycker det vi och våra medlemmar gör är viktigt, extra kul att det är så många unga, 90 procent av alla svaranden mellan 18-29 år som är måna om att vi finns på plats och levererar, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

Åkeribranschen är inte bara en viktig samhällsbransch utan även en framtidsbransch för både kvinnor och män. Tre av fyra i undersökningen anser att branschen passar båda könen. Bland de lite äldre svaranden (50-79 år) var det ännu fler. 

– De som hunnit få lite erfarenhet av yrket inser att det är ett jobb där kön inte spelar någon roll, att det är fritt, utmanande och att det du gör spelar roll och att du är med och bidrar. Det är väldigt viktigt inför framtiden då det behövs 50 000 förare de närmaste 10 åren, fortsätter Ulric Långberg.

Några sammanfattningar från undersökningen: 
●    Två av tre har kännedom om åkeribranschen 
●    Drygt fyra av tio är positiva till branschen
●    Flest anser att åkeribranschen utför en viktigt samhällsfunktion
●    Nästan tre av fyra tycker åkeribranschen passar både kvinnor och män
●    Vanligast att man sett lastbilar längs vägarna för uppfattning om åkeriföretag
●    En fjärdedel har hört talas om Sveriges Åkeriföretag

Kontakt