konferensbild

Åkeri- och LBC-dagen den 1-2 november

Publicerad 2023-10-09 / 09:00 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Den 1-2 november bjuder vi in till Åkeri- och LBC-dagen. Vi ses fysiskt i centrala Stockholm för en lunch- till lunchkonferens. Vi välkomnar särskilt er som har en ledande befattning inom ett åkeri eller en lastbilscentral. Låt oss träffas för nätverkande, workshops, erfarenhetsutbyte och på köpet kunskapshöjande effekter!
Förutom sakkunniga inom Sveriges Åkeriföretag deltar också bland andra Byggföretagen, Rementum och Trafikverket.

Tid: Onsdag 1 november start kl 12.00 till torsdag 2 november avslutas med lunch
Plats: Scandic Downtown camper, Brunkebergstorg 9, Stockholm (650 meter från centralstationen)


Konferensprogram den 1 november

12.00 – 12.30 Inledning 
Sveriges Åkeriföretag hälsar välkommen och presenterar övergripande frågor för organisationen.
Mikael Nilsson, Ordförande Sveriges Åkeriföretag
 
12.30 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 13.30 Aktuellt inom åkerinäringen 
Vi går igenom de mest aktuella frågorna som rör åkerinäringen.
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Peter Svensson, Teknik och infrastruktur
 
13.30 – 14.15  Kommande krav på digital klimatrapportering 
Från mars 2024 kommer Trafikverkets upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar att omfatta krav på digital klimatrapportering på transport- och maskintjänster enligt BEAst.
Lars Redtzer, chef branschutveckling på Byggföretagen och Charlotte Stjernqvist, affärsutvecklare på IVL 
 
14.15 – 14.45 Fika

14.45 – 15.15 Hur arbetar Trafikverket med vägunderhåll 
Annika Canaki, chef för vägsystem Trafikverket
 
15.15 – 15.45 Vart är vi på väg i konjunkturen? 
Sveriges Åkeriföretags årliga nyckeltalrapport som belyser branschens ekonomiska och finansiella utveckling presenteras.
Carl Holmquist, Analytiker på Rementum
 
15.45 – 16.30 Juridik, innovation och framtid
Få en insikt i kommande lagstiftning inom EU, hur påverkas åkerinäringen, juridik och framtidens tekniska lösningar. Fallgropar?
Workshop med Sveriges Åkeriföretags jurister Daniel Botéus och Petra Eklund Åhlström.
 
18.45 Middag


Konferensprogram den 2 november

08.30 – 09.30 Fair Transports betydelse i transportaffären
Presentation, samtal och workshop. Hur svarar Fair Transport upp till kommande krav på hållbarhetsrapportering?
Kristian Jeppson, Upphandlingschef Forshaga, Kils och Hammarö kommuner och Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare för Fair Transport
 
09.30 – 10.00 Fika
 
10.00 – 10.45 Hur ser genomförandeplanen ut för Sveriges infrastruktur?
Presentation av Lennart Kalander Avdelningschef Nationell Planering Trafikverket.

10.45 – 11.15 Beredskap och civilt försvar
Åkerinäringen är en viktig del i det civila försvaret. Trafikverket går igenom sitt övergripande sektorsansvar för beredskap och åkerinäringens roll.
Mathias Bonnevier och Susanne Adolphi Aristegui, Trafikverket.
 
11.15 – 12.00 Hur fungerar media och ska man tänka på när man är i medias intresse?
Tips, råd och agerande.
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
 
12.00 Summering och avslut
 
12 .30 Gemensam lunchANMÄLAN OCH PRIS

Anmäl dig via vår webbokning så snart som möjligt för att säkra din plats, dock senast 30 oktober. Meddela oss vid allergier.

Konferensdeltagande: 3800 kr/person exkl moms
I konferenspaketet ingår: lunch, em-fika och tvårätters middag på onsdagen, konferensprogrammet, fm-fika och avslutning med lunch på torsdagen.
Önskas EJ middag måste det anges i anmälan och 500 kr dras då av.
OBS! Logi bokas på egen hand. Var ute i god tid, förslagsvis www.scandichotels.se.


Varmt välkommen!