.

34,5 meters lastbilar minskar klimatpåverkan

Publicerad 2019-04-02 / 13:50 av Charlotta.Nilsson i Längre och tyngre fordon

Trafikverket har nu släppt rapporten om sitt regeringsuppdrag där de analyserat om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet. I rapporten framgår att 450 mil sammanhängande väg i Sverige kan öppnas fram till år 2025 för 34,5 meter långa lastbilar. Kostnaderna beräknas till 150 miljoner kr och samhällsnyttan är mångdubbelt större mellan 9500 miljoner kr till 14000 miljoner kr. På längre sikt bedöms 900 mil väg kunna öppnas.

- Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget som stärker svensk konkurrenskraft genom effektivare godstrafik på väg med både positiva klimateffekter och lägre transportkostnader, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Trafikverkets förslag till regeringen innebär bland annat att:

 • 34,5 meters lastbilar tillåts baserade på det EU gemensamma modulsystemet
 • Trafikverket och kommuner meddelar föreskrifter om vilka vägar som upplåts
 • Fordonets ägare och föraren har ansvar för att största tillåtna längden inte överskrids
 • Nytt vägmärke för vägvisning av längre fordon införs
 • Transportstyrelsen beslutar om eventuellt ytterligare tilläggskrav på fordon som är längre än 25,25 meter
 • Fördjupad utredning föreslås om logistik, start och målpunkter och möjliga transportflöden
 • Dialog med näringslivet genomförs för prioritering av fortsatt utbyggnad av vägnät för långa fordon
 • Transportbranschen svarar själva för att ägare och förare har rätt kompetens för trafik med längre fordon 
 • Fortsatt forskning behövs om högkapacitetsfordon på ett större vägnät samt om intermodala transportupplägg  
   

Ni hittar rapporten här.