28 § VTL (hinder eller omständighet som transportören ej kunnat förebygga/förutse)

Om ni inte har tillämpat Alltrans 2007 eller liknande allmänna bestämmelser i era transportavtal mot kunder och beställare så finns fortfarande en säkerhetsventil för Force Majeure-händelser inbyggd i lagen om inrikes vägtransport.

Bestämmelsen relaterar däremot enbart till transportörens ansvar vid skada, dröjsmål, förlust eller minskning av gods varför bestämmelsens användningsområde är begränsat i jämförelse med Alltrans 2007 och dess bestämmelser om Force Majeure och ändringsarbeten.

28 § i Lagen om inrikes vägtransport har fortfarande ett betydelsefullt tillämpningsområde eftersom Coronaviruset kan tänkas orsaka främst leveransförseningar vid godstransporter. Om beställaren eller kunden önskar ersättning för förseningen - dröjsmålet - så kan bestämmelsen åberopas för ansvarsfrihet.

Visa alla