27 punkter om fossilfrihet överlämnas

Publicerad 2019-10-28 / 11:04 av tove.winiger i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag närvarade när Fossilfritt Sverige lämnade över en 27-punktslista till regeringen. Programmet lyfter fram viktiga politiska förslag från de olika färdplanerna. Från åkerinäringen lämnades förslag om avståndsbaserad skatt och klimatupphandlingar.

13 branscher har lämnat över färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Åkerinäringen är en av dem, och vår färdplan kan läsas här: länk. Färdplanerna innehåller olika politiska förslag branscherna identifierat behövs för att accelerera omställningstakten till lägre utsläpp och på sikt noll utsläpp. 

En sammanställning av de viktigaste förslagen att genomföra under innevarande mandatperiod lämnades över till regeringen, och Sveriges Åkeriföretag närvarade. Regelförändringar för tillståndsprocesser för att kunna snabba på utbyggnad av infrastruktur, innovationer och finansieringar samt strategi för biomassa och koldioxidinfångning är de centrala delarna av det 27-punktsprogram som lämnades över. För åkerinäringen specifikt återfinns två förslag.

Sveriges Åkeriföretag föreslår en skatteväxling från drivmedelsskatt till en avståndsbaserad skatt, som kan differentieras efter utsläpp samt geografi. Dessutom föreslås ett klimatkrav i upphandlingar för offentliga aktörer. 

Idén med färdplanerna är att ta fram strategier för hur respektive bransch kan stärka sin konkurrenskraft och samtidigt uppnå fossilfrihet. Det är många branscher som identifierat att de behöver stora mängder biodrivmedel, vilket leder till diskussioner om hur mycket biodrivmedel som kan produceras, får produceras, och vem som i så fall ska få använda det. 

Läs hela 27-punktsprogrammet här: länk