Volvo och Daimler startar gemensamt bolag för mjukvaruutveckling

Publicerad fre, 05/17/2024 - 11:40

Precis som på personbilssidan får mjukvaran i nya tunga kommersiella fordon en allt större roll. Med målet att ta fram en ledande mjukvarudefinierad plattform för tunga fordon, där både mjukvara och hårdvara ingår, ska Volvokoncernen och Daimler Truck nu gå samman för att bilda ett gemensamt bolag.

Ambitionen är att göra det nya bolaget till en ledande utvecklare av standardiserad hårdvara och mjukvara. Den tekniska grunden ska göra det möjligt för Volvokoncernen, Daimler Truck och andra potentiella partner att erbjuda olika digitala funktioner för sina produkter och fordon, vilket bidrar till förbättrad effektivitet och upplevelse för kunderna.

Huvudkontor för det nya så kallade samriskbolaget ska finnas i Göteborg, och ägandet ska vara fördelat lika mellan de två aktörerna. Det nya bolaget ska verka som en självständig enhet. Volvokoncernen och Daimler Truck fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden.

– Volvokoncernen och Daimler Truck är två fantastiska bolag var för sig. Nu kraftsamlar vi tillsammans och ökar takten för att nå de kundfördelar som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform ger. Med tanke på den snabba omvandlingen som pågår av vår bransch är det viktigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela på kostnaderna. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef.

Det är båda aktieägarnas mål att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. För detta ändamål kommer samriskbolaget att tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som en tjänst.

– Det kommer att göra det möjligt för oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder runt om i världen. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett standardsystem för lastbilar och sätta en branschstandard, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck.

Det avtal som nu undertecknats är preliminärt och icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas bli klart under 2024 med målet att slutföra den slutliga transaktionen under första kvartalet 2025 vid godkännande från myndigheter.