Tullverket upptäcker mer importfel

Publicerad fre, 02/09/2024 - 10:10

Tullverkets efterkontroller av import förra året ledde till att de granskade företagen krävdes på 97 miljoner kronor i tull i efterhand, en ökning med 34 procent jämfört med 2022. Ökningen förklaras delvis med att myndigheten blivit bättre på att göra rätt urval av företag som kontrolleras.

Under 2023 ökade den totala summan som Tullverket krävt in i tullavgifter i samband med efterkontroller med 34 procent till 97 miljoner kronor. De upptäckta felen rör många olika varor och branscher. Det handlar om att företag beskriver varor, varornas ursprung och användning fel eller uppger ett för lågt värde.

– Efterkontrollerna är tidsödande och komplicerade, men det är uppenbart att de ger resultat. Förutom att staten går miste om intäkter så drabbas de företag som vill göra rätt när konkurrensen snedvrids, säger Tina Brine, gruppchef och ansvarig för efterkontroller på Tullverket.  

Tullverkets arbete med efterkontroller bedrivs av egna revisorer. Varje efterkontroll kan ta månader att genomföra. Totalt genomfördes 250 efterkontroller förra året och i 90 procent av revisionerna upptäcktes fel som ledde till att Tullverket krävde in mer tull. Det är en högre träffprocent än tidigare år och beror delvis på att urvalet av företag som ska kontrolleras i efterhand blivit mer träffsäker.  

– Under året kommer vi också undersöka om vi genom efterkontroller kan upptäcka importföretag som används i kriminellt syfte. Det är i linje med samhällets ökade fokus på att bekämpa den kriminella ekonomin. Vår förhoppning är att det leder till att färre hederliga företag riskerar att utnyttjas av kriminella, säger Tina Brine.

Ett särskilt fokus ska ägnas åt nya importörer.

– Vi vet att företag som är nya inom import har större risk för att göra fel på grund av okunskap om importregler. Därför vill Tullverket göra en tidig kontroll för att hjälpa företagen att göra rätt från början. Det kan också verka brottsförebyggande, säger Carina Asplund, chef på Tullverkets uppbördsavdelning.