Stora samordningsbrister i hanteringen av E22

Publicerad tors, 03/28/2024 - 09:58

Vad hände, vad gjordes och vilka lärdomar kan man dra? Det är frågor som ställs i den rapport som konsultbolaget Capgemini gjort åt Länsstyrelsen Skåne efter det stora stoppet på E22 i Skåne. Resultatet bör ge upphov till stor eftertanke för många myndigheter.

Det var onsdagen den 3 januari som det blev totalstopp på E22 på Linderödsåsen nordost om Hörby efter att en buss kört av vägen. En dryg vecka efter händelsen skickade Länsstyrelsen Skåne ut en förfrågan om att göra en oberoende utvärdering av händelsen. Konsultföretaget Capgemini fick uppdraget och nu är rapporten färdig.

I rapporten konstaterat utredaren att kommunikationen mellan de involverade aktörerna var bristfällig, vilket ledde till att det inte skapades en klar lägesbild av omfattningen på stoppet, vlket i sin tur lede till att det dröjde innan någon hjälp anlände till platsen. Drygt två timmar efter att avåkningen skedde kom polisen på plats. Trafikverket och Svevia genomförde därefter olika insatser i ett försök att få loss fordonen som satt fast, men lyckades inte lösa problemet. Det ledde till att köerna växte och att allt fler fordon fastnade.

Senare på dagen, kl. 18.30, samlades de olika parterna i en gemensam samverkanskonferens. Det är först då som de börjar skapa sig en gemensam uppfattning av situationen på vägen. Därefter inleds, på kvällen, en evakueringsinsats som att undsätta bilisterna som kört fast. Totalt genomför aktörerna nio samverkanskonferenser med anledning av stoppet.

Evakueringen pågick därefter fram till lunch dagen efter. Resten av dagen ägnades åt att bärga övergivna fordon och få loss de som fortfarande satt fast. Kl. 23 den 4 januari, alltså ca 38 timmar efter den inledande händelsen, hade det sista fordonet blivit bärgat. Enligt uppskattningar hade omkring 1000 fordon fastnat.

Rapporten slår fast att tre huvudsakliga omständigheter fått särskild betydelse för utvecklingen av förloppet:
– Avsaknad av en tydlig lägesbild kring trafikstoppet på E22 i det inledande skedet
– Utmaningar att sammanställa och kommunicera en samlad lägesbild under samverkan
– Svårigheter att tidigt definiera ansvars- och ledningsförhållanden mellan aktörerna, vilket har inneburit svårigheter att effektivt inrikta och samordna insatserna

Den mest direkta konsekvensen av dessa omständigheter är enligt utredningen att insatser för att undsätta och hjälpa personerna som satt fast dröjde. Det tog cirka 10 timmar från att trafikstoppet inträffade till att behovet av en evakueringsinsats blivit tydligt. Det dröjde också till dagen efter innan aktörerna som ansvarade för evakueringen (räddningstjänsten med stöd av främst Polisen och Försvarsmakten) kommunicerade ett gemensamt budskap till allmänheten om insatsen.

Läs hela rapporten här.

Snö och vind kan ge upphov till stora problem på tättrafikerade vägar. En rapport konstaterar nu att hanteringen av stoppet på E22 hade stora samordningsbrister. Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Istockphoto.com