Starkt kvartal för Bellman

Publicerad fre, 02/23/2024 - 10:56

Anläggningskoncernen Bellman Group hade ett bra fjärde kvartal 2023, med en nettoomsättning som ökade med 13 procent. Strategin att förvärva fler bolag ligger också fast, meddelar bolaget.

Byggandet är på rekordlåg nivå, men på industri- och infrastruktursidan löper många stora projekt på. Det är en anledning till att anläggningskoncernen Bellman Group ökade omsättningen med nästan 13 procent under förra årets sista kvartal.

Koncernen rapporterar att inflationen och högre räntor haft en begränsad påverkan på verksamheten. Bäst utveckling har affärsområdena Nord och Väst haft, som ett resultat av stora enskilda projekt i dessa regioner som involverar ett flertal dotterbolag.

Koncernens förvärv av Lastbilscentralen Värnamo Ljungby och VG-teknik har bidragit till ett bättre resultat för kvartalet, enligt ledningen.  

Bellman Group har haft en stark utveckling sedan 2020, med en kraftigt ökad omsättning som till stor del beror på förvärv. Den strategin ligger fast, med ett fokus på landets tillväxtregioner, vilket innebär att det kan bli fler förvärv under året.

– Jag är mycket nöjd med att koncernens dotterbolag samarbetar i allt fler projekt, vilket bådar gott inför framtiden, säger vd Magnus Persson.