Pengarna räcker inte till bättre vägar

Publicerad tis, 11/30/2021 - 22:14

Trafikverket redovisade idag sitt förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033. Myndigheten konstaterar att tillståndet för det statliga vägnätet försämrats under lång tid och att det skulle behövts ännu mer medel för att vända utvecklingen.

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att planen innebär en kraftfull investering i järnvägen, med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå–Luleå byggstartar under planperioden. Signalsystemet moderniseras också genom fortsatt utrullning av det digitala systemet ERTMS.

Tillståndet för det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är enligt Trafikverket mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.

– Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Planförslaget utgår från de transportpolitiska målen och åtgärderna ska bidra till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder kommer enligt Trafikverket kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

– De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, säger Lena Erixon.

Järnvägen prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Foto: Hans Berggren