Iboxen rekryterar ny operativ chef

Publicerad tors, 10/14/2021 - 08:31

Infrastrukturbolaget Iboxen fortsätter fortsätter att bygga ut sitt leverans­boxnätverk i Sverige. För att ytterligare växla upp takten har bolaget nu rekryterat Carl-Anders Keller, tidigare på DHL Freight och Postnord, som operativ chef.

Carl-Anders Keller har många års erfarenhet inom försäljning, kundservice, produkt- och affärsutveckling samt e-handel och logistik. Han har tidigare varit försäljnings- och marknadsdirektör på DHL Freight Sverige och kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör på Postnord.

– Iboxen är idag den enda oberoende aktör som inte konkurrerar med egna leveranser utan enbart bygger ut, förvaltar och utvecklar en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar. År 2026 ska alla svenska hushåll ha en leveransbox nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Vi behöver växla upp takten ytterligare och jag ser fram emot att göra det tillsammans med Calle och resten av teamet, säger Tim Jörnsen, vd på Iboxen.

Ökade e-handelsvolymer innebär fler paket och fler leveranser. 


– För att klara den ökande volymen av paket och för att effekten på samhället även framgent ska vara positiv behövs investeringar i ny och förbättrad infrastruktur av leveransboxar. Det ska bli fantastiskt kul att tillsammans med mina nya kollegor på Iboxen, handlare, kommuner, fastighetsägare och logistikbranschen bidra till en mer hållbar logistikkedja, säger Carl-Anders Keller.

Carl-Anders Keller börjar på Iboxen den 18 oktober.

Karl-Anders Keller, ny operativ chef på Iboxen.