Vägsamverkan – Samverkan kring förebyggande av brott

Vägsamverkan – Samverkan kring förebyggande av brott

Publicerad 2021-10-05 / 08:12 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vägsamverkan är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Åkeriföretag, Polisen och Larmtjänst. Genom ökad rapportering av tips och iakttagelser längs väg och vid rastplatser är målet minskad brottslighet och ökad trygghet. En enkätundersökning kring brott och anmälan har sammanställts och ligger till grund för fortsatt arbete.  

Projektet Vägsamverkan föddes ur bristen på säkra rast- och uppställningsplatser och har hämtat inspiration från Grann- och båtsamverkan som är väldigt framgångsrika i sitt arbete med att förebygga tillgreppsbrottslighet. Samverkan bygger på iakttagelser och insikten att vi alla är en del av lösningen.

Syftet med Vägsamverkan är att göra rastplatser och vägtransporter mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de som vistas ute på vägarna – många gånger våra yrkesförare. Deras iakttagelser kan vara avgörande och denna information behöver nå fram till polisen. Det behövs även kunskap om hur man kan skydda sig mot brott vilket avskräcker och försvårar för tjuven. 

Målet med Vägsamverkan är att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. Iakttagelser är nyckeln och de ska på ett enkelt sätt hamna där den ska, hos Polisen. 

Resultat av enkätundersökning
En enkätundersökning är gjord och sammanställd där syftet är att bättre förstå hur stort problemet med stölder är och om dessa anmäls till Polisen eller inte. Om man sällan eller aldrig anmäler, vad beror det på? Resultatet kommer användas i det fortsatta arbetet med Vägsamverkan.  

Enkäten besvarades av 738 personer. Av de svarande hade 66 procent blivit utsatt för stöld i sin verksamhet och av dessa anmäler cirka 65 procent alltid eller ofta brott. 35 procent anmäler sällan eller aldrig. Anledningarna att man inte anmäler brott är att det tar för lång tid att göra en anmälan och att det inte leder till något. Många gör endast en anmälan då försäkringbolaget kräver det. Fler anger ändå att de tycker det är viktigt att anmäla för statistikens skull

14 procent har bevittnat ett möjligt brott och valt att inte polisanmäla. Anledningen sägs främst vara svårighet i att komma fram via 114 14. 
89 procent av svarandena är positiva till att anmäla eller tipsa Polisen via en app. 85 procent tycker att det är viktigt med återkoppling efter en anmälan. 

Just nu håller Sveriges Åkeriföretag på att sätta ramverket tillsammans med Polisen och Larmtjänst för hur vi ska jobba framåt. Vilka aktiviteter vi ska satsa på kommer att kommuniceras ut under början av 2022 som det ser ut just nu.

Länk till slutrapporten. 
 

Reportage i Sveriges Radio

Sveriges Radio Skaraborg har gjort en reportageserie om brott mot godstransport längs vägarna. Här lyfts vårt projekt Vägsamverkan och resultatet från vår enkät. Lyssna på sändningen här. 

 

Larmtjänstpodden

Larmtjänstpoddens senaste avsnitt om handlar om Vägsamverkan. 
Varje dygn polisanmäls fem stölder mot olika godstransporter. Genom samverkansprojektet Vägsamverkan vill Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Polisen och Larmtjänst minska brottsligheten och öka tryggheten längs våra vägarna och vid rastplatser - men vad innebär det och hur ska det gå till?
Lyssna här.