ADR 1.3 online
ADR 1.3 online

Vi erbjuder en ADR 1.3-utbildning som är helt webbaserad. ADR 1.3 riktar sig till:
- chaufförer som transporterar mindre mängder farligt gods
- övrig personal som hanterar eller kommer i kontakt med farligt gods, t ex kontor, lager- och terminalpersonal 

Tillgängliga orter
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00
Praktisk information
Utbildningen är webbaserad. När du har betalat fakturan får du inloggningsuppgifter till angiven e-post. Du går igenom utbildningen på egen hand på en webbsida. Kursen tar ungefär 3-4 timmar att gå igenom.
Utbildningen består av moduler med interaktivt innehåll, där fakta presenteras genom text, röst, klickbara bilder, animationer och fördjupningsavsnitt. I slutet av varje modul får du göra ett kortare prov. När hela utbildningen är godkänd kan du skriva ut ett eget intyg. Du kan när som helst avbryta kursen och återuppta vid senare tillfälle utan att börja om från början.
Mer information
Denna utbildning vänder sig inte till dig som är i behov av ett fullvärdigt ADR-intyg. Är du i behov av detta, kontakta oss.
Läs mer om lagkraven kring ADR 1.3
Personer som arbetar med transport av farligt gods ska vara utbildade. För all transport av farligt gods krävs goda kunskaper i hur man ska dokumentera och hantera produkten. Det finns även fastställda regler om vilken utbildning som de som är delaktiga i en farligt gods-transport ska ha. Anställda ska vara utbildade i enlighet med 1.3 innan de antar ansvar. Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd av transporter med farligt gods som tas upp i kapitel 1.10 (Transportskydd).

Boka utbildning

ADR 1.3 online-utbildning - start på begäran
Online
Pris: 1400 kr /Medlemspris: 1095 kr
Platser kvar
Läs merDetta är vår webbaserade online-utbildning i ADR 1.3. Inloggningsuppgifter skickas ut via angiven e-post. Utbildningen är giltig i två månader. Om du vill anmäla många deltagare kan du alltid maila oss samtliga uppgifter om varje deltagare (namn, mobilnummer och personlig mailadress) samt fakturauppgifter.