Kommer Fair Transport-företagen att granskas?

Ja, alla anslutna företag ska vara beredda på att bli granskade. Att klara en oberoende kontroll är avgörande för att fortsatt ett aktiv Fair Transport-företag. Det är viktigt för att Fair Transport ska behålla sin trovärdighet.

Visa alla