Gränspassage Norge, Finland, Danmark och Sverige

Publicerad 2021-02-05 / 08:11 av Charlotta.Nilsson in Corona

Nu får vi hårdare regler för gränspassage mellan våra grannländer. Generellt kan sägas att transport av gods är undantagen från coronatester och ska kunna passera fritt. Tyvärr får vi meddelanden att så inte är fallet, oftast är anledningen att polis och tulltjänstemän är felinformerade. Nytt är att Norge har stängt vissa gränspassager samt krav på munskydd. Läs mer nedan.

 

Inresa till Sverige

En svensk medborgare alltid rätt att komma in i landet.

Den andra, SFS2021-51, gäller från och med den 6 februari.
Inresande från Finland ska släppas in i landet om de kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före ankomsten. Undantaget är personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.

Inresande från Danmark och Norge ska nekas inresa i landet och avvisas. Undantaget är personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn. I förordningen finns vissa undantag som enbart gäller om man kan visa ett negativt covid-19-test som inte får vara äldre än 48 timmar men för undantaget som rör transportsektorn gäller inte detta.

Förordningarna bifogas nedan. Vi uppmanar er att ha dessa tillgängliga digitalt i fordonen.
 

Polisen kommer att hålla denna sidan uppdaterad om inreseförbudet. Länk. NYTT från 8 feb - Inresa till Danmark

NYTT - Från den 8 februari finns krav på isolering för utförare av godstransporter i Danmark. Läs mer.

Även Danmark ställer krav på Coronatester för vissa grupper men personer från Sverige som utför godstransporter är undantagna kravet på coronatest. Läs mer.

 

Inresa till Finland

Här hittar ni vad som gäller för olika grupper och länder för inresa i Finland. Transport- och logistikpersonal inom godstrafiken är undantagen när de utför sina arbetsuppgifter. Du hittar info om detta här.

Godstrafikens transport- och logistikpersonal behöver inte stanna i karantän eller genomgå tester när de anländer till Finland i arbetsuppgifter. De har utarbetats anvisningar som lämpar sig för deras egna arbetsuppgifter och som delas ut vid gränsen. Du kan läsa om det undantaget här.

Reglerna i Finland gäller från 27 januari till 25 februari som det ser ut nu. Ändringar kan naturligtvis ske från en dag till en annan.Inresa till Norge – Ny info från tullen

Kör du gods in i Norge måste du registrera dig senast 72 timmar innan ankomst. Godstransporter behöver inte göra ett coronatest. Läs mer i vår nyhet med länkar till Norsk information här.

Tullverket meddelar att vissa gränsövergångar längs Norgegränsen har stängt och där är det förbjudet att passera. Mer information om detta hittar ni här.

Norge kräver numera munskydd om du ska lämna fordonet. Läs mer. 

Observera att all ovanstående information kan komma att ändras med mycket kort varsel.


 

YKB när du kör i andra länder

Vi vill uppmärksamma er på att dispensen som finns för YKB bara gäller i Sverige.