BKY - Behörighetskontroll

Du som är tillståndshavare inom yrkestrafiksektorn har en lagstadgad och straffsanktionerad skyldighet att säkerställa att de förare som anlitas i verksamheten har giltig behörighet att framföra ditt fordon. Att leva upp till de kraven har fram till nu varit mycket arbetskrävande och dyrt. 

Tjänsten BKY, har tagits fram i ett trepartssamarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Tjänsten bygger på ett system som kontrollerar så att förarbehörigheterna är giltiga, varje dag, året runt.

Du får svar på om någon anställd

  • Har blivit av med någon körkortsbehörighet
  • Har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Har giltigt ADR-intyg.
  • Eventuella taxiförarlegitimationer kan också kontrolleras.

Kostnad

Våra medlemmar betalar 12 öre per dag och person eller 43 kronor per förare och år. För icke medlemmar är motsvarande kostnad 108 kronor per år.d

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport, ett färdigt koncept för sunda transporter.
Bli medlem idag