Sbcert

Nu stärker vi medlemserbjudandet för företag som certifierar sig via oss. Vårt nya samarbete med ett oberoende certifieringsföretag, Sbcert, ger dig ackrediterad ISO-certifiering.


Sbcert, Scandinavian Business Certification AB tar över Sveriges Åkeriföretags certifieringar och erbjuder ackrediterad ISO-certifiering mot ISO 9001 (Kvalitet), 14001 (Miljö), 39001 (Trafiksäkerhet) och 45001 (Arbetsmiljö). ISO 45001 ersätter certifiering enligt AFS 2001:1.

Vårt nya samarbete med Sbcert ger ditt företag möjlighet att kombinera en ackrediterad certifiering med branschkunniga revisorer. ISO-certifieringar är ett viktigt verktyg när du bygger relationer med kunder, leverantörer och medarbetare. Företag som har papper på att de arbetar för säkerhet och trygghet attraherar förare och transportköpare. 

Människor vill kunna lite på sitt transportföretag!

 

Fördelar med certifiering 

  • Skapar ordning och reda och ger struktur i företaget 
  • Hjälper dig att fokusera på rätt saker 
  • Möjliggör företagsutveckling 
  • Gör att anställda känner igen sig och lättare kan hantera förändringar i verksamheten 
  • Ett värdefullt verktyg för att hantera risker och behålla kompetens inom företaget 
  • Ledningssystem underlättar ett generationsskifte 
  • Bidrar till ökad kundtillfredsställelse 
  • Ger möjlighet till nya uppdrag

 

Våra revisorer har många års erfarenhet inom transport- och logistikområdet. De bidrar till de ständiga förbättringar som standarden och företagsutveckling kräver.

 

Vill du veta mer om certifiering?

Läs mer om certifieringsprocessen

Kontakt

Peter Hallberg, Sbcert                           
Telefon: 076-824 80 07                                                 
Epost peter.hallberg@sbcert.se