Kör- och vilotider

Tanken med kör- och vilotidsregelverket är god och har ett syfte som Sveriges Åkeriföretag ställer sig bakom till fullo. Det handlar om att garantera en sund konkurrens, värna om chaufförernas sociala förhållanden samt bidra till en högre trafiksäkerhet. Regelverket kan däremot ibland upplevas fyrkantigt och orättvist för åkeriföretag som strävar in i det sista efter att göra rätt. Tillsynsmyndighetens kontroller upplevs ibland som alltför strikta och rigida. 

Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning är en av landets ledande experter inom kör- och vilotidslagstiftningen och bistår medlemmar i tvister mot myndigheter i kör- och vilotidsärenden. Vi har också den unika erfarenheten och förmånen att arbeta nära åkeribranschen. Det ger oss en spetskompetens som få jurister i landet kan erbjuda. För oss behöver ni inte förklara vad en färdskrivare är, hur ett förarkort fungerar eller hur er dagliga verksamhet ser ut. Vi strider som juridiska ombud för medlemsföretag för att myndigheten och domstolens bedömning ska vara rättvis och korrekt med hänsyn till vad regelverket syftar till. 

Utöver detta kan vi självklart bistå er med rådgivning i diverse kör- och vilotidsfrågor per telefon eller mejl. Allt från enklare frågor likt vad som utgör en s.k. undantagen körning till mer komplicerade frågor vid exempelvis företagskontroller.

 

Call-to-action Så Analys

SÅ analys

Vår tjänst SÅ Analys är det kompletta kör- och vilotidsstödet för transportföretag.

Läs mer

 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretag: 010 – 510 54 00