Colix förmånsavtal Sveriges Åkeriföretag

Colix

Colix Åkeriapp låter dina medarbetare få all information och nå de dokument de behöver för att genomföra sitt jobb och sköta sin rapportering digitalt trots att de befinner sig ute på vägarna. 

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag