Headerbild Internationellt

Internationellt

I internationella frågor samarbetar Sveriges Åkeriföretag med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder. Tillsammans med systerorganisationerna DTL i Danmark och NLF i Norge har vi bildat Nordic Logistics Association (NLA) med säte i Bryssel. Vi är också anslutna till den internationella vägtransportunionen IRU.


Nordic Logistics Association

Nordic Logistics Association bildades 2012 och är en gemensam lobbyorganisation i Bryssel för åkerinäringarna i Sverige, Sveriges Åkeriföretag, Norge, Norges Lastbiler- Forbund och Danmark, Dansk Transport och Logistik. Läs mer om organisationen och vilka frågor de driver här.  På vår informationssida om NLA hittar ni även en länk för att prenumerera på deras nyhetsbrev. 
 

Samlad information om regelverk i EU finns hos IRU 

The IRU Intelligence Plattform är den centrala hubben för vägtransporter. Här samlas information om medlemsländernas regelverk och information. Här hittar ni bland annat:

  • Grundläggande bestämmelser
  • Gränsövergång
  • Begränsningar i samband med körning
  • Maximala vikter och mått
  • Regler för förare
  • Vägtullar

Information om reseplanering | IRU | Världsorganisationen för vägtransporter


TIR

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU kan du använda en så kallad TIR-carnet. Du ansöker om att köpa en TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer om TIR.