SÅ Analys

Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda dig och ditt företag en analys av kör- och vilotider. En analys kan vara till stor hjälp för företaget att hitta de eventuella problem och brister som finns och som kostar pengar vid en företagskontroll från Transportstyrelsen. Vi tar in ett antal filer som vi analyserar och för en dialog med ansvariga hur man ska gå vidare. Vi kan sedan presentera resultatet av analysen för chaufförer och företagsledning och på så sätt öka åkeriets förutsättningar att uppfylla Transportstyrelsens och regelverkets alla krav. De som utför analyserna av företagets kör- och vilotider, förarkort och färdskrivarkort är specialister inom området och kan ofta se skälen till varför en förseelse har registrerats. Förutom de personer som utför analyserna har vi tillgång till våra jurister med stor erfarenhet av kör- och vilotidsärenden.

Har ni fått en företagskontroll kan det löna sig att kontakta oss för att reda ut vad  som skall skicka in. 

Missa inte heller det nya förmånsavtalet för programmet Tacho online, ett verktyg för analys av färdskrivardata. Som företag har du ett lagstadgat krav att genomföra egenkontrollen över förarnas handhavande.


Titta även på vår digitala utbildning för kör- och vilotider

Att jobba proaktivt med kör- och vilotider lönar sig.

 

Vår tidigare administrativa tjänst upphörde den 31 oktober och programvaran Tacho online har övergått till ett förmånsavtal med en extern part. Syftet med förändringen är att göra tjänsten tillgänglig för fler medlemmar  Läs mer om Tacho Online.

 

 

Kontakta oss