SÅ Analys

Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda dig och ditt företag en analys av kör- och vilotider. En analys kan vara till stor hjälp för företaget att hitta de eventuella problem och brister som finns och som kostar pengar vid en företagskontroll från Transportstyrelsen.

Vi tar in ett antal filer som vi analyserar och för en dialog med ansvariga hur man ska gå vidare. Vi kan sedan presentera resultatet av analysen för chaufförer och företagsledning och på
så sätt öka åkeriets förutsättningar att uppfylla Transportstyrelsens och regelverkets alla krav.

De som utför analyserna av företagets kör- och vilotider, förarkort och färdskrivarkort är specialister inom området och kan ofta se skälen till varför en förseelse har registrerats.

Företag i sektorn har ett lagstadgat krav att genomföra egenkontrollen över förarnas handhavande. Med ett förebyggande arbete i form av genomtänkta rutiner och arbetssätt, tillsammans med utbildad personal kan fel undvikas. Att jobba proaktivt med kör- och vilotider lönar sig.

Inom SÅ Analys erbjuder vi två tjänster, Stöd vid företagskontroll och strukturerat kör- och vilotidsarbete.

Stöd företagskontroll

Vänder sig till dig som fått begäran från Transportstyrelsen att genomföra en kontroll av kör- och vilotider. Vi biträder Er inför och under en företagskontroll. I vår service till dig ingår:

 • Uppföljning av data och dokumentation
 • Sammanställning av material
 • Rådgivning

Efter att Transportstyrelsen lämnat en sin underrättelse är vi behjälpliga med:

 • Biträde inför ett yttrande till Transportstyrelsen som innefattar eventuella kompletteringar och genomgång av rapporterade överträdelser
 • Bemötande på rapporterade överträdelser
 • Arbetsordning för framtida förbyggande egenkontroll i företaget
 • Sammanställning av material att sända till Transportstyrelsen inför beslut

Efter beslut från Transportstyrelsen hjälper vi till med bedömningar över eventuellt överklagande.

 • Vilka överträdelser kan överklagas?
 • Möjlighet till framgång?

Att redan från början skicka in rätt material som visar att man arbetar aktivt, seriöst och ändamålsenligt med kör- och vilotidsarbetet i företaget ökar möjligheten att hamn i en begränsad kontroll, med en lägre sanktionsavgift som resultat.

Tjänsten är endast för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och kostar 1000 kr i startavgift, därefter 1000 kr/fordon upp till 10 fordon, därutöver 650 kr/fordon. Licenser till vår digitala kör- och vilotidsutbildning ingår. 

Strukturerat kör och vilotidsarbete

Vänder sig till dig som vill ligga steget före och få en årlig genomlysning av företagets egenkontrollarbete och som vill skapa ordning på företagets kör- och vilotidsarbete innan företagskontroll. Följande kontroller görs:

 • Saknad data
 • Undantagen körning
 • Överträdelser av körtid/vilotid
 • Ospecificerad tid
 • Saknade landinmatningar
 • Otillåtet kortuttag
 • Överträdelser av vägarbetstidslag baserat på färdskrivardata
 • Användning av dubbla förarkort
 • Besiktning av färdskrivare
 • Misstänkta manipulationer
 • Företagets egenkontrollarbete
 • Finns tillräcklig utbildning av förare

Tjänsten är ett abonnemang med en årlig genomgång med tillhörande rapport till företaget. Det är bättre att hitta felen innan man hamnar i en företagskontroll.

Endast åtgärder som ligger i tiden före en företagskontroll kan tillgodoräknas när man bedömer huruvida transportföretaget gjort vad som ankommer dem. Med Transportstyrelsens nya arbetssätt för begränsade företagskontroller blir det än mer motiverat att ha en god ordning på sitt kör- och vilotidsarbete.

Tjänsten är endast för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag och kostar 1000 kr i startavgift därefter 1000 kr/fordon och år upp till 10 fordon därutöver 650 kr/fordon och år. Licenser till vår digitala kör- och vilotidsutbildning ingår. 


Tacho online

Missa inte heller det nya förmånsavtalet för programmet Tacho online, ett verktyg för analys av färdskrivardata. Som företag har du ett lagstadgat krav att genomföra egenkontrollen över förarnas handhavande. Läs mer om Tacho Online.

 

 

Kontakta oss