SÅ Analys

SÅ Analys kommer att bli ett förmånsavtal med en extern part, Tacho Online. Befintliga användare har på sig fram till 31 okt 2021 att välja om de vill gå över i det nya samarbetet. Syftet med förändringen är att göra tjänsten tillgänglig för fler medlemmar än vad vi i dagsläget har möjlighet att hjälpa. Läs mer om Tacho Online.

SÅ Analys är det kompletta kör- och vilotidsstödet för transportföretag. SÅ Analys är en paketerad abonnemangstjänst som tar sin utgångspunkt i Transportstyrelsens företagskontroller och kravet på företagens egenkontroller.

Tjänsten innehåller:

  • Insamling och lagring av data
  • Möjlighet att till förmånligt pris köpa utrustning för kopiering
  • Add-on tjänster såsom positionering kan erbjudas till fjärrkopieringsutrustning
  • Diagrambladsskanning
  • Stöd för egenkontroll och analys
  • Vid behov även fördjupade verksamhetsanalyser
  • Fortbildning
  • Rådgivning
  • Juridiskt stöd

 

För att komma igång kontaktar du oss enkelt via: 
Tel: 010-510 03 01 eller via epost: analys@akeri.se

 

 

Kontakta oss