SÅ Analys

Vår tjänst SÅ Analys är det kompletta kör- och vilotidsstödet för transportföretag. SÅ Analys är en paketerad abonnemangstjänst som tar sin utgångspunkt i Transportstyrelsens företagskontroller och kravet på företagens egenkontroller.

Tjänsten innehåller:

  • Insamling och lagring av data
  • Möjlighet att till förmånligt pris köpa utrustning för kopiering
  • Add-on tjänster såsom positionering kan erbjudas till fjärrkopieringsutrustning
  • Diagrambladsskanning
  • Stöd för egenkontroll och analys
  • Vid behov även fördjupade verksamhetsanalyser
  • Fortbildning
  • Rådgivning
  • Juridiskt stöd

 

För att komma igång kontaktar du oss enkelt via: 
Tel: 010-510 03 01 eller via epost: analys@akeri.se

 

 

Kontakta oss