Miljötransporter

Inom området miljötransporter finns cirka 700 medlemsföretag, som ägnar sig åt hantering och transport av avfall samt återvinningsverksamhet. Storleken på företagen varierar kraftigt, från relativt små företag till företag med hundratals anställda och med mycket hög teknik- och logistiknivå.

Nätverket för miljötransporter är en plattform för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen. 

 

NÄTVERKET STRÄVAR EFTER 

 • Ett gott samarbete mellan miljöföretagen
 • En fortsatt sund utveckling inom miljöservicebranschen
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare
 • En harmonisering över tiden och med andra EU-länder när det gäller regler för bland annat avfallshantering, definition av avfall, export av avfall och hantering av farligt avfall

 

Aktuella frågor som behandlas

 • Producentansvaret - vilken roll åkerierna får i och med de förändringar som sker när insamlingen av materialet ska ske vid fastighetsgräns.
 • Spårbarhetskrav på Farligt Avfall - ställer krav på nya digitala lösningar hos åkerierna
 • Var går gränsen när ett avfall är att betrakta komma från verksamhet eller att betrakta som ett hushållsavfall
 • Utformningen av Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande villkor för tillstånd
 • Yrkesmässig transport av avfall samt medverkan till att minska byråkratin kring övriga bestämmelser
 • Motverka kommunal olaga näringsverksamhet

 

Expertgrupp 

 • Karin Eberle, Liselotte Lööf Återvinning AB
 • Per Göransson, Miljövision AB
 • Ronny Fyhr, Renall AB
 • Tommi Pettersson, Wiklunds Åkeri AB
 • Andreas Bärgård, Swoosh Sverige AB
 • Christer Ohlsson, Ohlssons AB
 • Lars Lundstam, Lundstams Återvinning AB
 • Jan Göransson, fristående konsult

 

Nyheter

2020-12-16
Varför ska folk betala avgift för reklam de inte bett om?

DEBATT. Ett fungerande producentansvar kan inte vara ett hot mot demokratin. Tillsammans med flertalet andra företag och organisationer har vi fått en debattartikel publicerad i Expressen.

2020-11-04
Rapportera farligt avfall

Från och med 1 november 2020 krävs det att alla transporter av farligt avfall rapporteras in till Naturvårdsverket. För dem som önskar att göra detta smidigt över tid finns nu möjlighet att koppla upp sig mot Naturvårdsverkets API (dator till dator). Man kan såklart också skicka in data via deras e-tjänster manuellt.

2020-10-05
Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

2018-10-30
Digital rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket bygger just nu upp system där alla transporter av farligt avfall digitalt ska rapporteras i realtid till Naturvårdsverket.

Kontakt