Miljötransporter

Inom området miljötransporter finns cirka 700 medlemsföretag, som ägnar sig åt hantering och transport av avfall samt återvinningsverksamhet. Storleken på företagen varierar kraftigt, från relativt små företag till företag med hundratals anställda och med mycket hög teknik- och logistiknivå.

Nätverket för miljötransporter är en plattform för diskussioner kring problem och möjligheter inom branschen. 

 

NÄTVERKET STRÄVAR EFTER 

 • Ett gott samarbete mellan miljöföretagen
 • En fortsatt sund utveckling inom miljöservicebranschen
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare
 • En harmonisering över tiden och med andra EU-länder när det gäller regler för bland annat avfallshantering, definition av avfall, export av avfall och hantering av farligt avfall

 

Aktuella frågor som behandlas

 • Producentansvaret - vilken roll åkerierna får i och med de förändringar som sker när insamlingen av materialet ska ske vid fastighetsgräns.
 • Spårbarhetskrav på Farligt Avfall - ställer krav på nya digitala lösningar hos åkerierna
 • Var går gränsen när ett avfall är att betrakta komma från verksamhet eller att betrakta som ett hushållsavfall
 • Utformningen av Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande villkor för tillstånd
 • Yrkesmässig transport av avfall samt medverkan till att minska byråkratin kring övriga bestämmelser
 • Motverka kommunal olaga näringsverksamhet

 

Styrgrupp 

 • Karin Eberle, fristående konsult samt ordförande
 • Fredrik Remneblad, Renall AB
 • Tommi Pettersson, Wiklunds Åkeri AB
 • Andreas Bärgård, Swoosh Sverige AB
 • Christer Ohlsson, Ohlssons AB
 • Lars Lundstam, Lundstams Återvinning AB
 • Jan Göransson, Liselotte Lööf Återvinning AB
 • Mats Gillstam, Coneco Sverige AB

 

Tack till ni som deltog på Renhållarträffen 2024

 

Kontakt