Headerbild Nätverk

Nätverk

Sveriges Åkeriföretag har ett antal nätverk som våra medlemmar kan delta i. Nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter och säkerställa våra medlemmars möjligheter att påverka. Som medlem kan du engagera dig genom att vara med och driva frågor som intresserar dig. Kom gärna med synpunkter till nätverksansvariga eller delta på aktiviteter.

Nätverken är rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag. I varje nätverk finns en ansvarig person på Sveriges Åkeriföretags kontor. Deltagarna i styrgruppen är utsedda bland särskilt insatta medlemmar.

Våra nätverk 

Sveriges Möbeltransportörers Förbund , SMF

Frågor inom flytt drivs av SMF i samarbete med Sveriges Åkeriföretag. Flyttföretag, flyttjänst, kontorsflyttning med SMF (smf-flytt.se)