Utbildning i Kör- och vilotider

Vi erbjuder företag utbildning i kör- och vilotider, där vi tillsammans går igenom regelverken på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Kursinnehållet kan anpassas och täcka följande områden:

  • Vi ger förklaringar till varför vissa fel uppstår, där föraren faktiskt inte vet att han/hon har gjort något misstag/fel. 
  • Vi berättar hur vägarbetstidslagen går hand i hand med kör- och vilotider.
  • Vi går igenom handhavande av färdskrivare på de punkter där fel oftast uppstår.
  • Vi förklarar och går igenom era egna färdskrivaranalyser.
  • Vi anpassar utbildningen efter era egna önskemål så det passar ert företag.

 

Kontakta oss för en företagsanpassad utbildning

 

Webbaserad online-utbildning på egen hand

Vi erbjuder också en webbaserad online-utbildning som varje deltagare går igenom själv vid en dator. Online-utbildningen går igenom följande områden:

  • lagen om kör- och vilotider 
  • vägarbetstidslagen
  • handhavande av digital färdskrivare.

Pris för medlemmar är endast 595:-/användare och 1 095 kr om du ej är medlem (exkl moms).
Inloggningsuppgifter skickas ut via angiven e-post när fakturan är betald. Utbildningen är giltig i två månader.
Vår online-utbildning erbjuder stor flexibilitet och är ett bra val för er som har svårt att samla personal vi ett och samma tillfälle.

Till bokningssidan

 

Du kan även anmäla dig/din personal i formuläret nedan. 

ÅÅMMDD-XXXX

 

Har du några frågor om dessa kurser?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00,
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

Grundläggande kör- och vilotidsregler

EU:s bestämmelser bygger på att det finns ett begrepp som heter ”24-timmars-period”. Denna period ska absolut inte förväxlas med ”kalenderdygn”. En 24-timmarsperiod kan starta när som helst under ett kalenderdygn och sträcker sig som längst 24 timmar framåt i tiden. 24-timmarsperioden startar när en tillräckligt lång dygns- eller veckovila har hållits och när den vilan avbryts för antingen körning, annat arbete eller när föraren blir tillgänglig. Startar den t.ex. klockan 07.00 en måndag så sträcker sig den som längst till 07.00 på efterföljande tisdag. När 24-timmarsperioden väl har startat är det sedan inom denna period som föraren ska hålla en tillräckligt lång dygnsvila, efter att arbetsperioden avslutats. Om en 24-timmarsperiod startar med t.ex. 4 timmars körning och föraren därefter håller en vila som är så pass lång att den kvalificerar som dygnsvila, så kan hen efter den senare dygnsvilan återigen påbörja en ny 24-timmarsperiod utan att den första har avslutats. Det är inom 24-timmarsperioden som det finns begränsningar för hur lång både körtiden i ett sträck och sammantaget för perioden som längst får vara innan det är krav på att ta rast eller påbörja en vila.

Det är från och med den tidpunkt när 24-timmarsperioden startat som det blir krav på att registrera sin arbetstid, den dagliga arbetsperioden, i form av körning, annat arbete, tillgänglighet och, om vilan understiger 3 timmar, den vilan. När det är fråga om ”multibemanning” är det i stället en 30-timmarsperiod som gäller men principen är ändå densamma.

Det finns inte krav på att registrera, varken på diagramblad eller i en digital färdskrivare, dygnsvila eller veckovila inom Sverige. Den tid som ligger utanför den dagliga arbetsperioden är i regel att anse som vila. Andra länder kan ha andra bedömningar.

Körtid

Körtid är tid som registreras som körning automatiskt eller halvautomatiskt i en analog eller digital färdskrivare, eller körning som registreras för hand på diagramblad eller utskrift från en digital färdskrivare. Observera att när fordon med digital färdskrivare stannar, ändrar färdskrivaren automatiskt läge från ”körtid” till ”annat arbete”. Vill man att tiden i stället ska registreras som rast eller vila när fordonet står stilla måste man manuellt trycka fram ”sängen” i färdskrivarens fönster när fordonet stannats. Vissa färdskrivare kan dock gå till läge rast/vila när tändningen slås av.

Den dagliga körtiden får inte överstiga nio timmar. Den dagliga körtiden får dock utsträckas till tio timmar högst två gånger under en vecka. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar och får inte heller leda till brott mot vägarbetstidslagens bestämmelser om maximal arbetstid. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. Till daglig körtid och körtid per vecka ska räknas all körtid på gemenskapens territorium eller i ett tredjeland.