Utbildning i Kör- och vilotider

Vi erbjuder företag utbildning i kör- och vilotider, där vi tillsammans går igenom regelverken på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt.


Ett anpassat kursinnehåll

  • Vi ger förklaringar till varför vissa fel uppstår, där föraren faktiskt inte vet att han/hon har gjort något misstag/fel. 
  • Vi berättar hur vägarbetstidslagen går hand i hand med kör- och vilotider.
  • Vi går igenom handhavande av färdskrivare på de punkter där fel oftast uppstår.
  • Om det behövs hjälp med förklaringar kring era egna färdskrivaranalyser, då gör vi det.
  • Vi anpassar efter era egna viktiga önskemål så det passar ert företag.

 

Ny webbutbildning gällande kör- och vilotider

Nu finns vår utbildning i kör- och vilotider även som webbutbildning. Webbutbildningen går igenom lagen om kör- och vilotider, vägarbetstidslagen och handhavande av digital färdskrivare. 

Gör din anmälan till webbutbildningen om kör- och vilotider

ÅÅMMDD-XXXX

 

Har du några frågor om dessa kurser?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 20,
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.