Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2023-03-22 Remissvar remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall Remisser 165.29 KB
2023-03-09 Remissvar om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) Remisser 168.2 KB
2023-02-13 Remissvar för åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning, avgasrening och vägmätare Remisser 170.69 KB
2023-02-13 Remissvar av uppdrag att utreda regler för A-Traktorer Remisser 173.4 KB
2023-01-04 Remissvar Naturvårdsverkets redovisning, ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar Remisser 182.85 KB
2022-12-16 Remissvar lokal och regional klimatomställning Remisser 203.08 KB
2022-12-16 Remissvar på Näringslivets klimatomställning Remisser 224.55 KB
2022-12-16 Remissvar på Trafikanalys, förslag som leder till transportsektorns klimatomställning Remisser 266.97 KB
2022-12-13 Remissvar Tullverkets utökade befogenheter Remisser 237.38 KB
2022-11-24 Remissvar förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Remisser 291.82 KB
2022-11-10 Remissvar Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och bränsle Remisser 246.3 KB
2022-11-09 Remissvar ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter Remisser 880.67 KB
2022-11-09 Remissvar farligt gods (ADR-S 2023) Remisser 190.14 KB
2022-11-09 Remissvar hantering av schaktmassor Remisser 173.21 KB
2022-11-03 Artikelnummerregister version 4.5 Rapporter 467.52 KB
2022-11-03 Artikelnummerregister version 4.5 i Excel Rapporter 40.61 KB
2022-10-10 Nyckeltalsrapport 2022 Rapporter 5.29 MB
2022-09-30 Remissvar - Miljöstyrande system Remisser 291.19 KB
2022-08-17 Remissvar - Avstängning från prov på transportområdet Remisser 384.08 KB
2022-08-17 Remissvar - brottslighet inom avfallsområdet Remisser 190.16 KB
2022-08-17 Remissvar - djurskydd och djurtransportförordningen Remisser 129.26 KB
2022-08-17 Remissvar - förlängd och breddad ekobonus Remisser 262.39 KB
2022-07-08 Remissvar - bred och lång odelbar last Remisser 127.7 KB
2022-05-25 Remissvar - effektiv marknadskontroll Remisser 115.72 KB
2022-05-19 Remissvar - lämplighetsbesittning, passagerar Remisser 208.67 KB
2022-05-19 Remissvar ämnesbetyg Remisser 208.73 KB
2022-05-03 Remissvar - beredskap Adblue Remisser 184.87 KB
2022-04-26 Remissvar - Kompensation för höga drivmedelskostnader Remisser 179.14 KB
2022-04-26 Remissvar - Pausad höjning av reduktionsplikten Remisser 225.69 KB
2022-04-26 Remissvar . klimatbonusbilar Remisser 505.08 KB