Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2024-04-22 Remissvar av Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens. Remisser 221.91 KB
2024-04-12 Remissvar gällande Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 Remisser 219.5 KB
2024-04-09 Remissvar Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig avfallstransport. Remisser 158.33 KB
2024-04-08 Remissvar av promemoria En effektivare och mer rättssäker klampning. Remisser 305.16 KB
2024-03-27 Remissvar om skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods. Remisser 287.24 KB
2024-03-19 Remissvar att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp Remisser 219.98 KB
2024-03-12 Remissvar Förslag på nya djurskyddsregler inom EU för djurtransporter. Remisser 149.78 KB
2024-03-11 Remissvar om risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Remisser 1.24 MB
2024-02-28 Remissvar miljözon3 Remisser 211.09 KB
2024-01-31 Remissvar av Transportstyrelsens Framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter ur vägtrafikregistret. Remisser 210 KB
2024-01-30 Remissvar om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport. Remisser 3.03 MB
2024-01-19 Rapport - Parkerings- och omkopplingsplatser Rapporter 564.93 KB
2024-01-18 Remissvar Promemoria Automatiserad körning. Remisser 723.79 KB
2024-01-18 Remissvar Promemoria Automatiserad körning Remisser 723.79 KB
2023-12-20 Remissvar PM undantag från krav på färdskrivare. Remisser 182.79 KB
2023-12-20 Utredning om ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik Rapporter 246.35 KB
2023-12-19 Remissvar av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remisser 4.78 MB
2023-12-05 Remissvar av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar. Remisser 1.98 MB
2023-11-28 Remissvar av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last Remisser 367.17 KB
2023-11-27 Remissvar ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2 Remisser 586.2 KB
2023-11-16 Norråkarn nr 3-2023 Regionala tidningar 8.64 MB
2023-11-16 Norråkarn nr 2 - 2023 Regionala tidningar 8.08 MB
2023-11-06 Remissvar rörande ändring, tillägg, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 tullordningen. Remisser 394.93 KB
2023-10-30 Remissvar av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Remisser 657.02 KB
2023-10-24 Nyckeltalsraport 2023 Rapporter 4.84 MB
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 530.75 KB
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 0 bytes
2023-10-13 Remissvar förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd. Remisser 0 bytes
2023-10-11 Remissvar om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser. Remisser 1.11 MB
2023-10-11 Remissvar för sänkt skatt på bensin och diesel. Remisser 506.68 KB