Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2023-09-22 Remissvar av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen Remisser 260.37 KB
2023-09-07 Remissvar för Krav på leverantör och leverantörskedja Remisser 407.09 KB
2023-09-06 Remissvar av ändringar i Eurovinjettdirektivet. Remisser 613.32 KB
2023-09-06 Remissvar av ändringar i Eurovinjettdirektivet. Remisser 613.32 KB
2023-09-01 Remissvar av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2024 Remisser 266.92 KB
2023-08-29 Remissvar Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Remisser 241.83 KB
2023-08-24 Remissvar koldioxidutsläppsklass för tunga fordon med släpfordon Remisser 220.86 KB
2023-08-24 Remissvar begäran om att utarbeta standarder för automatisk nummerplåtsavläsning Remisser 174.46 KB
2023-06-30 Remissvar förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024 Remisser 211.3 KB
2023-06-12 Remissvar av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Remisser 243.31 KB
2023-06-12 Remissvar av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Remisser 243.31 KB
2023-06-10 Valberedningens förslag Övrigt 138.56 KB
2023-06-10 Signerat protokoll Övrigt 4.15 MB
2023-06-10 Stadgar SYd Övrigt 209.77 KB
2023-06-10 Dagordning extra stämma syd Övrigt 133.44 KB
2023-06-01 Remissvar förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Remisser 641.04 KB
2023-05-15 Remissvar om användning av fordon hyrda utan förare. Remisser 157.71 KB
2023-05-15 Remissvar att lämna synpunkter på förslag till nationellt luftvårdsprogram Remisser 218.26 KB
2023-05-10 Remissvar av förslag till ändringar i föreskrifter som reglerar godtagbara identitetshandlingar i samband med prov samt rapportering till Transportstyrelsen. Remisser 175.4 KB
2023-05-04 Remissvar av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter. Remisser 143.79 KB
2023-04-03 Norråkarn nummer 1 2023 Övrigt 9.12 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 4 2022 Övrigt 10.67 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 3 2022 Övrigt 10.61 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 2 2022 Övrigt 7.61 MB
2023-04-03 Norråkarn nummer 1 2022 Övrigt 8.43 MB
2023-04-03 Remissvar av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter Remisser 251.83 KB
2023-03-22 Remissvar remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall Remisser 165.29 KB
2023-03-09 Remissvar om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7) Remisser 168.2 KB
2023-02-13 Remissvar för åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning, avgasrening och vägmätare Remisser 170.69 KB
2023-02-13 Remissvar av uppdrag att utreda regler för A-Traktorer Remisser 173.4 KB