Filarkiv

Här hittar du alla dokument och filer från alla våra artiklar på sidan.

Filtrera
Uppladdat Typ Namn Ämnesområde Storlek
2021-09-16 Remissvar - Sverige utan fossila drivmedel Remisser 237.64 KB
2021-09-16 Remissvar- förslag till reviderat energibeskattningsdirektiv Remisser 235.53 KB
2021-09-16 Remissvar - ändring av direktiv EU ETS, M2021/01389 Remisser 218.85 KB
2021-09-16 Remissvar - NOrmer för koldioxidutsläpp Remisser 225.52 KB
2021-09-16 Remissvar - Stärkt planering för hållbar utveckling Remisser 168.04 KB
2021-09-06 Remissvar - infrastrukturen för alternativa bränslen Remisser 207.15 KB
2021-09-06 Remissvar - Otillåtna cabotagetranporter och beställaransvar Remisser 292.79 KB
2021-09-06 Remissvar - föreskrifter om transport av avfall, NV-08781-19 Remisser 114.46 KB
2021-07-02 Remissvar - miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Remisser 630.49 KB
2021-07-02 Remissvar - elektroniska vägtullssystem Remisser 187.13 KB
2021-06-22 Remissvar - medicinska krav Remisser 926.44 KB
2021-06-22 Remissvar - ordningsbot för vissa brott Remisser 827.7 KB
2021-05-27 Einride, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 4.99 MB
2021-05-27 Trafikverket, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1.16 MB
2021-05-27 Scania, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 3.25 MB
2021-05-27 Volvo Lastvagnar, Del 3 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1.57 MB
2021-05-27 Einride, Del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 1012.99 KB
2021-05-27 Scania, Del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 3.21 MB
2021-05-27 Volvo Lastvagnar, Del 2 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 4.66 MB
2021-05-27 Mercedes, Del 1 - På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 3.3 MB
2021-05-27 Volvo Lastvagnar, Del 1- På väg mot fossilfria godstransporter Presentationer 3.18 MB
2021-05-18 Remissvar ordning och reda på avfallet Remisser 211.73 KB
2021-05-06 Remissvar Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Remisser 177.23 KB
2021-04-15 Remissvar - pausad BNP Indexering av bensin och disele Remisser 242.56 KB
2021-03-30 Remissvar - medicinska föreskrifter Remisser 380.94 KB
2021-03-12 Remissvar - färdskrivare, förarkort, besiktning Remisser 221.75 KB
2021-03-02 Remissvar - hållbarhetskriterier för biodrivmedel Remisser 63.16 KB
2021-03-02 Remissvar - Kompetterende bestämmelser om kör- och vilotider Remisser 850.01 KB
2021-03-02 Remissvar - ändringar i vägtrafikdataförordningen Remisser 354.18 KB
2021-03-02 Remissvar - Klimatbonusbilars registrering Remisser 184.01 KB