Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-09-23
Sök stöd för LNG/LBG-fordon

Sök stöd för inköp av tunga fordon med LBG-drift genom Drive LBG. Senast 30 september behövs din intresseanmälan. 

2020-09-22
Slopa BNP-indexeringen

Sveriges Åkeriföretag är positiva till att BNP-indexeringen med två procent på skatten på bensin och diesel inte genomförs 2021, men vi vill inte bara se en paus. Vi vill att den avslutas helt från 2022. Det behövs åtgärder för en hållbar och rättvis situation i åkerinäringen.

2020-09-17
Nytt poddavsnitt

Juridikavdelningen är tillbaka med ännu en podcast och vi återvänder till ett kärt ämne: kör- och vilotider. Den här gången har vi med oss Johan Lundmark, branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag och Tim Olsson, Jurist på Sveriges Åkeriföretag.

2020-09-16
En besiktning är billigt

En obesiktad bakgavellift, inga besiktningsdokument eller saknade trucktillstånd kan bli en riktigt dyr affär. En besiktning är billig i jämförelse med de sanktioner som Arbetsmiljöverket kan dela ut.    

2020-09-15
Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Tullverket har ofta utsett transportföretagen, såsom transiteringsansvarig, som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även i många fall tagit ut tulltillägg. Fram tills nu.

2020-09-14
Inbjudan - Skypemöte om Klimatklivet

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder vi in till ett informationsmöte via Skype, om Klimatklivet och hur du som åkeriföretag kan söka bidrag för nyinvesteringar.

2020-09-14
Förbered dig för Brexit

För att förbereda sig effektivt för Brexit har holländska intressenter som är involverade i Brexit, inklusive den holländska branschorganisationen för transport och logistik TLN, inlett en minikampanj för att informera allmänheten om förfarandena för transport till Storbritannien från och med den 1 januari 2021.

2020-09-11
Paketleverantörer ska anmäla sig till PTS

Sedan den 1 juni 2020 ska företag som tillhandahåller paketleveranstjänster anmäla sig till Post- och telestyrelsen (PTS). Vissa av dessa företag ska även löpande rapportera in information till PTS.  

2020-09-11
Höjt prisbasbelopp 2021

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska vara 47 600 kronor respektive 48 600 kr för 2021. 

2020-09-11
Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Mellan den 21 september – 30 september 2020 öppnas det upp för en ny ansökningsomgång för Klimatklivet. Går ni i tankarna att investera i ett gasdrivet fordon? Då ska ni absolut läsa mer.