Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2023-12-07
Rapport visar allvarliga brister i utveckling och underhåll av skogsbilvägar

Skogsbilvägarna i landet har försämrats under de senaste 30 åren. Ökat tonnage på fordonen, mindre underhåll, dålig samordning och klimatförändringarna är några orsaker visar en omfattande nulägesanalys som Skogsstyrelsen har gjort tillsammans med andra aktörer, där bland Sveriges Åkeriföretag.

2023-12-05
Studiebesök och konferens på Gotland

Följ med Sveriges Åkeriföretag på en intressant studieresa till Gotland i april med besök hos Roma Grus och Heidelberg Materials (tidigare Cementa).

2023-12-04
Inga skärpta krav på vinterdäck

Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

2023-12-01
Många fel när Skatteverket kontrollerat matbudsleveranser

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner.

2023-12-01
Längre fordon välkomnas av åkerinäringen 

Idag blir det tillåtet att köra lastbilsekipage på upp till 34,5 meter på delar av det svenska vägnätet. Något som länge efterfrågats av åkerinäringen då de positiva effekterna är många och stora. Längre fordon stärker den svenska konkurrenskraften genom effektivare godstrafik på väg med både positiva klimateffekter, ökad trafiksäkerhet och lägre transportkostnader.

2023-11-29
Webbinaire Fair Transport – Integrationer och SÅ Klimat Calc

Det kommer ständigt fler krav på klimatrapportering och hållbarhetsredovisning. I Fair Transport är vårt mål att underlätta denna redovisning, bland annat genom digitala integrationer, API:er. I detta webbinar går vi genom aktuella integrationer med fokus på SÅ Klimat Calc.

2023-11-28
Remissvar gällande bred och lång odelbar last

Vi har svarat på remissen om förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:36) om färd med bred odelbar last samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:37) om färd med lång odelbar last. 

2023-11-28
Vägnät för längre fordon öppnar 1 december

Den 1 december öppnas ett vägnät på cirka 590 mil upp för längre fordon på upp till 34,5 meter. Vägnätet består av 450 mil väg från Ystad i söder till Haparanda i norr samt 140 mil statliga anslutningsvägar. I detta ingår de kommunala vägar som identifierats i dialogen med de cirka 160 berörda kommunerna. 

2023-11-27
Kommunikativ VD till Sveriges Åkeriföretag

Har du vilja och engagemang att leda den svenska åkeribranschen som VD för Sveriges Åkeriföretag? Läs mer och sök tjänsten innan den 15 december 2023.

2023-11-21
Nya synkrav för körkort ute på remiss

Transportstyrelsen föreslår att synkraven för körkort ska ändras. Förslaget är nu ute på remiss där ändringarna föreslås börja gälla från hösten 2024. Ändringarna innebär att fler klarar synfältskraven.