Headerbild Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste från åkerinäringen

Här finner du intressanta nyheter och artiklar som vi på Sveriges Åkeriföretag publicerar. Håll dig uppdaterad men dom senaste branschnyheterna genom att läsa våra senaste nyheter.

2020-03-26
Corona - Intyg för ADR förlängs

ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2020-11-01 kommer att förlängas och vara giltiga t.o.m. 2020-11-30. 

2020-03-26
Stor oro inom åkeribranschen med anledning av coronaviruset 

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till våra medlemsföretag under den pågående krisen.   

2020-03-25
Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

2020-03-24
Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt föreningsårsmöte digitalt

Sveriges Åkeriföretag Mitt genomför sitt årsmöte digitalt tisdag den 28 april kl 18:00

2020-03-24
Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt

Sveriges Åkeriföretag Norr genomför sitt årsmöte digitalt lördag den 25 april. Det fysiska mötet ställs in men vi tar nytt grepp och genomför årsmötet digitalt. 

2020-03-24
Elmia Lastbil flyttas fram till 2021

Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranschen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.

2020-03-20
Framtidspatrullen - Spaning om världen efter Corona

Vi hade tänkt att skriva en framtidsspaning.

2020-03-19
Möte med Trafikutskottet om ökad samverkan mellan Sveriges kommuner, enskilda väghållare och Trafikverket 

Syfte att uppnå effektivare godstransporter på väg och snabbare hantering av dispenser för långa, tunga och breda lastbilar inklusive dispensgivning för mobilkranar.

2020-03-19
Undantag för Vägarbetstidslagen

Information om undantag för Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

2020-03-19
Visst exportförbud och gränskontroller påverkar körningar till Norge

Exportförbud av skyddsutrustning inom EU och gränskontroller till och från Norge.