GDPR

Frågan om enskildes personlig integritet har blivit ett hett ämne med anledning av det fria flödet av information och mängden data som flödar genom exempelvis sociala medier och användandet av profilering, positioneringsteknik m.m. Det ställs därför högre krav på företag som hanterar personuppgifter från och med den 25 maj 2018 i och med att den nya lagstiftningen, GDPR, trädde i kraft.

Integritet och dataskydd

Sveriges Åkeriföretag har tagit fram stödmaterial för våra medlemsföretag i syfte att hjälpa våra medlemmar med deras förberedande arbete kring implementeringen av åtgärder inför GDPR. Det viktigaste är dock att arbetet bedrivs fortlöpande. 

Vi på Sveriges Åkeriföretags juristavdelning har allmän kompetens inom dataskydd- och integritetsrelaterade frågor. Vi kan bistå er med rådgivning i frågor om dataskydd och integritet per telefon eller mejl. Vi kan även anlitas som ombud för uppdrag innebärandes granskning av biträdesavtal, upprättande av policydokument, informationsdokument, register över behandlingar m.m. Om ni skulle råka i tvist i en fråga som rör dataskydd och integritet kan ni som medlemmar även anlita oss som juridiskt ombud till ett förmånligt pris. 

För mer omfattande och komplicerade uppdrag som kräver särskild spetskompetens i frågan, bistår vi självklart er i att hitta ett lämpligt juridiskt ombud.

 

GDPR Sveriges Åkeriföretag

Exklusivt för våra medlemsföretag

Här finner du vanligt förekommande frågor, informationsfilmer, checklistor och mallar som hjälper ert företag att leva upp till dataskyddsförordningen

Läs mer och hämta filer

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som åkeriföretagare.

FRÅGOR OCH SVAR


 

 

Kontakta oss

 Ring Sveriges Åkeriföretag: 010 – 510 54 00