Skogslogistik

Nätverket för Skogslogistikföretagen, SLF bildades för att ge utvecklingen av branschfrågorna högre höjd och för att ge skogs- och energibolagen en tydlig part när det gäller frågor som berör skogslogistik. Tack vare nätverket kan kompetens och utbildning samordnas effektivt. Det finns också ett behov av ett nationellt nätverk för att kunna minska olikheterna i den logistiska dokumentationen. SLF finns bland annat representerad i rådet för produktion och transport, RPT, samt i nämnden för Krönt Vägval, KV-nämnden, på Biometria.

Nätverkets syfte

 • Att främja en ändamålsenlig utveckling av medlemmarnas verksamhet att arbeta med konkurrensneutrala frågor inom råvarutransporter till skogsindustrin och biobränslen
 • Att tillvarata och stödja medlemmarnas intressen inom skogslogistik
 • Att verka för att medlemsföretagen arbetar under sunda och lagliga verksamhetsformer
 • Att stärka branschens anseende
 • Att verka för god utbildning
 • Att bevaka och framhäva skogslogistikföretagens intressen, stödja medlemmarnas näringsverksamhet och i övrigt sprida kännedom om skogslogistikföretagens betydelse samt hålla medlemmarna informerade i yrkesangelägenheter
 • Att fungera som remiss- och utredningsorgan i ärenden där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning erfordras
 • Att bevaka näringens intressen hos regering/riksdag, myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet  


Nätverket 

 • ska vara en tydlig part i skogslogistiska frågor och driva på utvecklingen
 • styrs genom styrgruppen som utses av medlemsföretag som verkar inom skogslogistik
 • driver frågor inom virkesmätning, IT-system, verksamhetsutveckling, trafiksäkerhet, miljö och transporteffektivitet
 • skapar regionala mötesplatser inom nätverket
 • verkar för nätverksbyggande genom konferenser och utbildningar
 • verkställer tagna beslut
 • behandlar löpande frågor som ligger i linje med nätverkets syfte och övergripande mål


Styrgrupp

 • Richard Ferm, Ordförande, Sundsvall, VD Fermgruppen AB 
 • Anders Andersson, Segersta/Bollnäs, VD Ulf Andersson Åkeri AB 
 • Johan Sundberg, Källeryd, Sundbergs Åkeri 
 • Thomas Härgestam, Storuman, Härgestams Åkeri AB 
 • Johnny Andersson, Ätran, MH Skogstransporter AB
 • Anders Ringbjer, Piteå, VD Pohjanen & Ström Transport AB
 • Johan Svensson, Karlstad, VSV Unite
 • Anders Örtendahl, Ransäter, Westan Logistik
 • Christian Ottosson, Ucklum, L-A Ottossons Åkeri AB  

Transporthandledning

Transporthandlingen är vägledande för skogstransporterna i dialogen mellan transportören och transportbeställaren. Vissa skogsbolag har börjat åberopa den i sin avtal. Transporthandlendningen är uppdaterad februari 2024.
Transporthandledning | Biometria

 

Säkra avlägg

Dessa filmer är nya (2023) och väldigt illustrativa och kan hjälpa dig som åkeri i dialogen/diskussionen med transportbeställaren.

Kontakt