Utbildning i Transportekonomi Bas

Du får en genomgång av grunderna i att beräkna kostnader vid lastbilstransporter. Transportekonomi basutbildning är en metodisk genomgång av hur ett åkeri kan beräkna kostnader för lastbilstransporter. Vi lär ut ett arbetssätt och förklarar principer för kalkyleringens grunder. Vi ger exempel på enkla metoder för att följa upp verksamhet med efterkalkyler. I utbildningen används verktyget SÅ webbkalkyl som är helt webbaserat och användarvänligt. En väl investerad tid! 

Mål

Basutbildning i transportekonomi ska förmedla kunskap. Så här gör du! Efter utbildningen ska deltagarna ha en kännedom om hur man beräknar kostnader på ett metodiskt och tidseffektivt sätt med någorlunda precision i värdena. Praktiskt ska deltagaren kunna göra grundläggande beräkningar i den egna åkeriverksamheten såsom:

 • Beräkna tid och mil för planerat eller utfört uppdrag
 • Fordonets fasta och rörliga kostnader
 • Personalkostnader per timme
 • Ta hänsyn till övriga kostnader såsom provision, administrationskostnad mm så får du ett beräknat resultat.
 • Efterkalkyler, resultatkalkyl och täckningsbidrag 

Målgrupp

Utbildningen är en grundutbildning och vänder sig till dig som vill ha en större förståelse hur du beräknar kostnader för dina transporter. 

Praktisk information

Lärarledd online
Utbildningen sker online via möteslänk till Microsoft Teams. Du behöver ha en webbkamera, mikrofon och sitta vid en dator eller surfplatta. 
Kursen pågår kl 09.00-16.00.
Pris 1995 kr för medlem (2495 kr för icke medlem), exkl moms. 
Vid anmälan av två personer eller fler från samma företag erhålls en rabatt på 495 kr/person.

Online: start på begäran. Vår nya webbaserade utbildning med egna studier. Registrera konto på www.webbkalkyl.se.

Lärarledd kurs i kurslokal
Just nu inga planerade kurser. 
Vid lärarledd kurs i kurslokal ingår kaffe och lunch och priset är då 2495 kr för medlem (2995 för icke medlem), exkl moms.
 

Företagsförlagd
Önskar ni en egen företagsförlagd utbildning så kontakta oss för offert.

 

 

 

 

På bokningssidan hittar du en kurs i Transportekonomi.

 

Till bokningssidan

 

 

 

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 00
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.

Transportkalkyler

Ordet kalkylera används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en verksamhet. Pris bestäms inte av kostnaden utan av utbud och efterfrågan. För åkeriet gäller det att kunna beräkna både intäkter och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.
Det är oftast bättre att räkna ofta och ungefär än att räkna sällan och exakt. De tre största kostnadsposterna i ett åkeri är:

 • förarkostnader (t.ex. lön, arbetsgivaravgift och försäkringar)
 • fordonskostnader (delas upp i sträckberoende kostnader och fasta kostnader)
 • samkostnader (t.ex. administration)

De sträckberoende rörliga fordonskostnaderna utgörs till största delen av drivmedel men inkluderar även reparationer, service, däck och avskrivning till den del som beror på körsträcka. Till de fasta fordonskostnaderna hör t.ex. räntekostnader, fordonsskatt och avskrivningar till den del som inte beror på körsträcka. Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller två applikationer för transportkalkylering: SÅ Webbkalkyl som är webbaserad, och SÅ Klimatcalc som är ett miljöverktyg och även det webbaserat.

Resultatuppföljning

Det stora problemet många åkerier har är att man inte har strukturen för att följa upp ekonomin i sitt åkeri. Att följa upp ekonomin via bokföring är ett traditionellt sätt men speglar tyvärr inte hur enskilda transporter går. Det speglar inte heller hur verksamheten går på kort sikt, eftersom att den kalkylmässiga avskrivningen och den bokföringsmässiga kan vara olika. Resultatet kan bli att det bokföringsmässigt ser ut att gå dåligt men att själva transporterna ur kalkylhänseende fortfarande går bra.

Ett åkeriföretag ska alltid eftersträva att göra efterkalkyler i sin verksamhet. Detta skapar en god bild över hur enskilda transporter går ekonomiskt. Ju mer detaljerad uppfattning man har desto enklare är det också att ekonomistyra sin verksamhet. Att gå olika kurser i transportkalkylering kan vara ett bra sätt att komma igång. Men än viktigare är att man internt i sitt åkeri skapar struktur och ordning som stödjer ett arbetssätt för att jobba med den ekonomiska uppföljningen. Om man inte har en struktur som stödjer detta kommer åkeriet heller inte att kunna jobba med efterkalkylering/resultatuppföljning.

I en tid där digitaliseringen tagit fart har Sveriges Åkeriföretag tagit fram en påbyggnadsmodul Resultatuppföljning till SÅ Webbkalkyl där åkerierna nu kan jobba strukturerat med resultatuppföljning. Där kan åkeriet följa upp enskilda fordon och hela flottan. Oavsett om man använder sig av Resultatuppföljning i SÅ Webbkalkyl måste man som åkeri arbeta med dessa frågor. Dock är digitala kopplingar mot andra system att föredra för att underlätta det manuella arbetet. Är du intresserad av att följa upp med digital koppling så kontakta Sveriges Åkeriföretag 010-510 03 03.

Förutom att ha gjort sin grundkalkyl så behöver ett åkeri ha koll på följande uppgifter för att arbeta med Resultatuppföljning:

 • intäkter
 • transporterade mil
 • arbetad tid (övertid, ob, traktamente m.m)
 • övriga kostnader

Ett åkeri som på ett smart sätt kan ta in dessa siffror kommer ha bättre översikt på åkeriets ekonomi och troligen också tjäna mer pengar.