Fjärr- och Distribution

Inom Sveriges Åkeriföretag finns cirka 2 000 medlemsföretag med cirka 30 000 fordon som sysslar med fjärr- och distributionstransporter.

Fjärrtransporter är transporter av gods över långa avstånd, ofta mellan städer och länder. Dessa transporterar ofta större sändningar eller många små sändningar som skall flyttas över längre avstånd till slutort där distributionstrafiken sen tar vid.

Distributionstransporter innefattar transport utav varor från och till distributionscentraler/terminaler samt till den slutliga mottagaren som kan vara butiker, företag eller direkt till slutkonsumenter. Dessa transporter är tidskritiska för detaljhandeln, industri och lokala försörjningskedjor och är inriktade på snabbhet, flexibilitet och effektivitet.

Sammanfattningsvis utgör fjärrtransporter och distributionstransporter ryggraden i det moderna logistik-Sverige. Båda transportslagen med sina unika utmaningar och krav. 
 

Nätverkets syfte och övergripande mål

Syftet med nätverket för fjärr- och distributionstransporter är att driva utvecklingen framåt och aktivt påverka dagens och framtidens transporter. Genom att identifiera, diskutera och göra viktiga frågor inom transportbranschen mer synliga syftar nätverket till att belysa de hinder och möjligheter som transportörerna står inför. Detta görs med ambitionen att skapa optimala förhållanden för transportföretagen, så att de kan erbjuda hållbara och effektiva logistiklösningar.

Nätverkets mål är att bidra till en bransch som är bättre förberedd för framtida krav och som kan anpassa sig till skiftande marknadsförhållanden med dess krav, samtidigt som hållbarhet och ekonomisk effektivitet eftersträvas.
 

Styrgrupp

  • Christer Claesson - Göte Claessons Transport AB
  • Freddi Johnsson - Malmö LBC
  • Hans Nilsson - Flygbilar i Landvetter AB
  • Jens Jandersson - Kyl- och Frysexpressen Mälardalen AB
  • Johan Samuelsson - Christer L Samuelsson AB
  • Malin Molinder - LBC Logistik AB
  • Mike Dahl - Blondie Logistic / Henrik Johanssons Transport AB
  • Thomas Skottlund - TransportCentralen i Halland AB