Elite Hotels  Förmånsavtal Sveriges Åkeriföretag

Elite Hotel

Nyttja Elite Hotel om ni är på resande fot eller varför inte boka deras konferenslokaler när det är dags att konferera. Elite Hotel består i dag av ett fyrtiotal kvalitetshotell från Malmö i söder till Kiruna i norr. Med vårt samarbetsavtal får ni rabatt på både övernattning eller om ni ska ha konferens. 

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag