Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Åkerinäringen är en framtidsbransch. Trafikverket bedömer att transportarbetet på väg beräknas öka med 46 % mellan åren 2017 och 2040. Detta gör att behovet av lastbilsförare är stort, de närmaste 10 åren behövs så många som 50 000 nya yrkesförare. 

Transportsektorn är en samhällskritisk näring och benämns ofta som samhällets blodomlopp eftersom de flesta organisationer, företag och industrier är beroende av både in- och utleveranser. Rätt och tillgänglig kompetens är viktig för alla verksamheter och branscher. De senaste åren ser vi glädjande nog en stor ökning av ansökningar till transportprogrammet där kvinnliga sökanden ökat mest. Utbildningen är just nu ett av de populäraste yrkesprogrammen på gymnasiet. 

Åkerinäringen står inför ett teknikskifte med ökad digitalisteringstakt och ny teknik. Förarnas roll som åkeriföretagens ansikte utåt blir också allt viktigare. Detta ställer större krav på både förarna och på utbildningarna.  

För att möta efterfrågan på det framtida behovet av yrkesförare krävs insatser på flera plan:

 • Öka branschens attraktivitet för att få fler som söker sig till branschen, både till gymnasieskolans Transport- och Fordonsutbildning samt vuxenutbildningarna, Yrkesvux och Arbetsmarknadsutbildningen. 
 • Utbildningsplatserna måste öka och svara upp mot efterfrågan. Branschen ser gymnasieutbildningarna som den viktigaste rekryteringsbasen.
 • Anslagen till Yrkesvux måste vara kontinuerliga och jämnt fördelade mellan åren så att utbildningsaktörerna kan ha en långsiktig planering att utbilda förare till branschen. Arbetsmarknadsutbildningarna måste genomförs kontinuerligt utan avbrott.
 • Rätt kvalitet och innehåll på utbildningarna, oavsett utbildningsform krävs för att alla elever ska vara anställningsbara efter utbildningen. 

Så jobbar Sveriges Åkeriföretag med kompetensfrågan:

 • Vi står bakom realityserien Svenska Truckers, vars syfte är att synliggöra åkerinäringen och föraryrket samt öka branschens- och yrkets attraktivitet.  
 • Vi driver hållbarhetscertifieringen Fair Transport för att stärka våra medlemsföretag i sin roll som arbetsgivare och för att öka sin attraktivitet inför nyanställningar. 
 • Vi sitter med i regionala utbildningsråd för att öka kvaliteten på utbildningen med målet att få så anställningsbara förare som möjligt.
 • Träffar kommunpolitiker för att få till fler utbildningsplatser.
 • Vi samarbetar med andra organisationer inom transportbranschen för att vi ska nå breda överenskommelser och inspel till politiken och beslutsfattare. 
 • Vi har goda regionala kontakter både inom utbildningsväsendet och våra beställare för att kunna möta lokala och regionala företags behov av kompetens.
 • Vi uppmuntrar utbildare och elever regionalt genom olika aktiviteter som exempelvis stipendier.    

Tips till dig som behöver anställa:

 • Engagera er inom utbildningarnas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Detta för att knyta eleverna till er redan innan examen. 
 • Engagera er i skolornas programråd. Det gör att du tidigt knyter kontakt med kommande medarbetare samtidigt som du får chansen att påverka utbildningens upplägg och innehåll. Ställ krav och var beredd på att hjälpa till!
 • Din roll som arbetsgivare är otroligt viktig. En bra arbetsplats har låg personalomsättning och nöjda medarbetare. Att ges möjlighet att kombinera föraryrket med ett familjeliv blir allt viktigare samtidigt som företagen kan utvecklas och förutsättningar för att bli mer lönsamma ökar
   

   

Svenska Truckers

Svenska Truckers

Svenska Truckers är den största kommunikationssatsningen som Sveriges Åkeriföretag någonsin genomfört där både lastbilen och föraryrket har synliggjorts för allmänheten. Till vår stora glädje har detta synts i söktrycket till transportutbildningarna runt om i landet. Fler sökande totalt och en stor ökning av kvinnor. Detta var ett av målen med Svenska Truckers vilket stärker vårt beslut om en egen TV-serie. Läs mer om Svenska Truckers. 

Så blir du yrkesförare

Så blir du lastbilschaufför

Är du intresserad av att utbilda dig till lastbilschaufför? Det finns i huvudsak tre vägar om man vill utbilda sig till lastbilschaufför. En väg som ungdom via gymnasiet och två vägar som vuxen, antingen via kommunal vuxenutbildning eller via en arbetsmarknadsutbildning. Det går även ta körkort och yrkeskompetens privat med egen finansiering via trafikskolor och privata utbildningsföretag. Läs mer om de olika vägarna in i yrket.