Lantbrukstransporter

Nätverket för lantbrukstransporter har till uppgift att bevaka och diskutera frågor som berör transportområdet lantbruk, till exempel vad gäller struktur- och IT-utvecklingen inom branschen, kvalitets- och miljöfrågor, medlemsinformation och utbildning.

Lantbrukstransporter är flak- tipp-, skåp- och bulktransporter från och till lantbruket. Det kan vara produkter som mjölk, säd, grönsaker, potatis, sockerbetor, djur och av förnödenheter som gödningsmedel, maskiner och redskap. Lantbrukstransporter handlar också om distribution av butiksvaror med ursprung från lantbruket, bland annat mjölk och smör från mejerier, kött och korv från slakterier, bröd från bagerier och mycket mer.

Nätverket är en mötesplats för berörda medlemmar där man kan ventilera problem och möjligheter inom transportsektorn, liksom en plats för frågor och information medlemmar emellan. Nätverket är också en källa att ösa ur vad gäller händelser och utveckling inom transportsektorn.

 

Vi verkar för

 • Ett gott samarbete mellan medlemsföretagen
 • En fortsatt sund utveckling inom transportsegmentet lantbruk
 • En god dialog med köpare av lantbrukstransporter
 • En bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare

 

Styrgrupp Lantbrukstransporter

 • Ordförande Jörgen Berthold - Svenska Lantbrukstransporter AB
 • Ledamot Mats Andersson - BK Andersson Insjön Åkeri AB
 • Ledamot Ronny Bengtsson - Älmestads Kvarn & Transport AB
 • Ledamot Fredrik Jansson - Hagby Åkeri AB
 • Ledamot Håkan Nilsson - HNT Schakt & Transport AB

 

Styrgrupp Djurtransporter

 • Ordförande Per Olsson - Sune Olsson Åkeri AB
 • Ledamot Leif Rydin - Rydins Åkeri Aktiebolag
 • Ledamot Kitty Larsson - Erikssons Djurtransport AB
 • Ledamot Andreas Johansson - Kalmar Åkeri AB
 • Ledamot Tomas Lantz - Kils Djurtransporter AB

Anders Falk

Kontakta mig om du har några frågor
Analytiker SÅ Analys, nätverksansvarig för lantbruk- och djurtransporter
010-510 54 36
anders.falk@akeri.se

dd