Dispens och vägtransportledning

Nätverket för Dispenstransporter och vägtransportledning har till uppgift att samverka mellan åkerinäringen, myndigheter och samhällets beslutsfattare. Detta för att utveckla goda förutsättningar för vägtransportledning och godstransporter som kräver dispens för att transporten ska få genomföras då den är för tung, för bred eller för lång för att vara generellt tillåten. 

 

Vi verkar för

  • Att effektivisera framtagning av dispenser 

  • Att nationellt och om möjligt också internationellt harmonisera och effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning 

  • Att väghållare medverkar till effektivare dispenstransporter genom att upplåta ett större sammanhängande vägnät för generell dispens med högre bruttovikter och axellaster än som är normalt är tillåtet på aktuellt vägnät

  • Att det blir längre giltighetstider för till exempel upprepade likadana transporter på given vägsträcka 

 

Nätverket

  • ska påverka regelverk och förutsättningar inom området samt vara en naturlig partner för myndigheter och andra beslutsfattare   
  • har löpande dialog i dispenstransportfrågor genomförs fortlöpande med ansvariga beslutsfattare för dispenser i  bland annat Trafikverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Transportstyrelsen 
  • arrangerar konferensen Effektiva transporter tillsammans med nätverket Bygg- och anläggning
  • representeras i Nordiskt Vägforum Godstransporter där till exempel högkapacitetsfordon och nordisk harmonisering av regler för band annat skyltning av dispenstransporter diskuteras 
  • verkar för längre och tyngre fordon, 74 ton och 34,5 meter
  • ger input till Trafikverkets arbetsgrupp för bärighetshöjande åtgärder genom Sveriges Åkeriföretags representant

 


 

Nyheter

2023-05-16
Samverkan om dispenshantering av specialtransporter 

Samarbete och samverkan mellan Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag är av stor betydelse när det gäller dispenshantering för specialtransporter. 

2022-06-15
Utred krav och examinering av nya vägtransportledare

Sveriges Åkeriföretag har lämnat in en hemställan till Transportstyrelsen där vi uppmanar till ändringar i TSFS 2010:139 med föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver göra en översyn av regler för utbildning av vägtransportledare.

2021-06-08
Högtryck för dispenshantering hos Trafikverket

Det råder högtryck hos Trafikverket när man hanterar dispensansökningar för transporter som är bredare, längre och tyngre än normalt. 

2021-03-30
Nyheter för dispenshantering hos Trafikverket

Läs om vad som gäller kring dispenser och demonterad lastdel, transport av breda hus och husmoduler, eskort och att vara företagsanvändare i Trix. 

2020-09-29
Nätverket dispenstransporter och vägtransportledning

Harmonisera, effektivisera och förenkla regler för genomförande av dispenstransporter och vägtransportledning är ett av huvuduppdragen för nätverket dispenstransporter och vägtransportledning.

2020-05-28
Hemställan till Trafikutskottet

Vi har under våren 2020 uppvaktat Trafikutskottet med en hemställan (begäran, önskemål) för att uppnå att alla Sveriges kommuner erbjuds möjligheten att till Trafikverket delegera kommunernas vägtransportrelaterade arbetsuppgifter och beslut.