Förslag på vägar för 34,5 meters fordonståg efterfrågas

Publicerad 2024-05-06 / 07:18 av Charlotta.Nilsson in Nyheter

Trafikverket vill senast 19 maj 2024 ha in näringslivets förslag på nya vägar för 34,5 meters fordon för att kunna öppnas 1 januari 2025.

För att förenkla möjligheten för näringslivet att få tillgång till vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter, har Trafikverket nyligen öppnat en E-tjänst där man kan skicka in önskemål och behov av ytterligare anslutningsvägar mellan relevanta målpunkter och huvudvägnätet. I handläggningen av de inkomna önskemålen ansvarar Trafikverket för att, via remiss, kontakta berörd kommun i de fall som önskemålet berör kommunala vägar. Länk till E-tjänsten.

Om samtliga berörda väghållare bedömer att anslutningsvägen är lämplig att upplåta för fordonståg upp till 34,5 meter, kommer Trafikverket att inkludera den statliga delen av anslutningsvägen i den närmast möjliga revideringen av trafikföreskrifter. Önskemål som kommer Trafikverket tillhanda senast 19 maj 2024 kan, under förutsättning att anslutningsvägen bedömts som lämplig, tidigast upplåtas för trafik från och med 1 januari 2025.