Omkörningsförbud på Svinesundsbron på väg att tas bort

Publicerad 2024-04-25 / 09:18 av Charlotta.Nilsson in Nyheter

Trafikverket tillstyrker nu upphävande av förbud mot omkörning med tung lastbil i sydlig färdriktning. Senast den 13 maj 2024 ska synpunkter vara inlämnade på Trafikverkets yttrande. Länsstyrelsen kommer därefter att fatta beslut på de handlingar som finns i ärendet och ett införande kan äntligen bli verklighet.

Svinesundskommittén och branschen arbetar sedan några år tillsammans i en samverkansgrupp för att komma närmare en lösning av köproblematiken vid Svinesund. I samverkansgruppen ingår Sveriges Åkeriföretag, Statens Vegvesen, Norsk Lastebileier-Forbund, Tolletaten, Trafikverket och Tullverket. 

När etappen Nordbymotet-Svinesundsbron byggdes 2005 trafikerades vägen av 10 115 fordon per årsmedeldygn varav 1 695 fordon var lastbilar. 2019 uppgick Ådt till 15 028 fordon varav 2 677 lastbilar. En ny trafikmätning är påbörjad men än finns ingen officiell statistik.

Sedan början av 2023 har köerna in i Sverige blivit ett minst sagt akut problem. 2–3 kilometer långa köer blockerar ofta en av två filer på E6. Kommittén har ordnat ett flertal studiebesök för medlemmar av Sveriges riksdag på plats vid Svinesund med besök hos Tullverket och Tolletaten där även vi från Sveriges Åkeriföretag medverkat.

Åtgärdsförslag till Länsstyrelsen
Svinesundskommittén och branschorganisationerna föreslog i oktober 2023 i ett brev till Länsstyrelsen:

  • Avskaffande av omkörningsförbudet för lastbilar över 3,5 ton på Svinesundsbron.
  • Tillåtelse för lastbilar med tomma transportutrymmen att köra i vänsterfil.
  • Förstärkt skyltning i god tid innan Svinesundsbron för att undvika sena filbyten.
  • Införande av ett tydligt skyltsystem internationellt vid EU:s yttre gräns för att indikera gods att deklarera eller inga varor att klarera.

Sveriges Åkeriföretag och Norges Lastebileier är angelägna att få bort omkörningsförbudet för lastbilar över 3,5 ton, som råder i båda riktningarna på Svinesundsbron. Detta förbud leder till att tomma lastbilar utan gods att klarera hos Tullverket eller Tolletaten, inte får köra i vänsterfilen och därigenom ökar köproblemen. Eftersom köerna byggs på ytterligare på grund av detta förbud riskerar åkeriföretagen att få problem med kör- och vilotidsreglerna och sena leveranser. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas lastbilstrafiken öka med 64% mellan 2014 och 2040, vilket gör situationen än mer akut.

Tidigare framgångar:
Tullverket har omorganiserat för att matcha den norska Tolletaten. Sex expedieringsluckor vid tullstationen i Svinesund har nu blivit 10. Städningen av toaletterna på tullstationen har dubblerats. Våra tidslimiter på tullplan har även de hörsammats så att inga onödiga böter behöver betalas av åkeriföretagen.