Oscar Hyléen

Oscar Hyléen ny VD i Sveriges Åkeriföretag

Publicerad 2024-03-27 / 10:00 av Charlotta.Nilsson in Nyheter

Styrelsen för Sveriges Åkeriföretag, branschorganisationen för en av landets största näringar, har utsett Oscar Hyléen till ny VD.

- Det är med glädje jag välkomnar Oscar till uppdraget som VD i Sveriges Åkeriföretag. Han har gedigen erfarenhet som företagsledare och en lång bakgrund inom kommunikation och opinionsbildning från stora svenska företag och marknadsledande rådgivare. Han har verkat i ett flertal olika näringslivssektorer inklusive logistikbranschen och e-handeln. Det gör honom synnerligen väl lämpad att leda vår verksamhet, säger Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag representerar 5 000 företag med cirka 100 000 medarbetare. Åkerinäringen omsätter omkring 205 miljarder kronor och svarar för cirka 3,5 procent av Sveriges BNP. 

- Med Oscar som VD får åkerinäringen ett starkt, engagerat och visionärt ledarskap. Han får ansvar för att utveckla organisationen och leda vår bransch in i framtiden, med fokus på hållbar omställning, teknisk förändring, affärsutveckling och kompetensförsörjning. Detta genom ett effektivt påverkansarbete och nära samarbete med politik, myndigheter och näringslivet i övrigt, menar Mikael Nilsson.

- Tusentals åkeriföretag ser dagligen till att vi har fungerande leveranser. Branschen påverkas av snabb teknisk utveckling och spelar en nyckelroll i energiomställningen. Att åkerinäringen har rätt förutsättningar för att möta och dra nytta av förändringarna är centralt för näringslivet, tillväxten och samhället i stort. Jag är hedrad och glad över förtroendet att leda en av Sveriges största näringar in i framtiden och känner ett stort engagemang för uppdraget, säger Oscar Hyléen. 

Oscar Hyléen tillträder uppdraget den 1 maj 2024.  

Oscar Hyléens bakgrund i korthet
Civilekonom Lunds Universitet
2000: Rådgivare JKL
2005: Rådgivare Diplomat
2006: Co-founder och rådgivare Brunswick Group Stockholm
2008: Head of Investor Relations MTG
2010: Vice President Post Nord
2014: VD och Koncernchef Diplomat Group
2019: Vice VD Rocker
2021: Vice VD och COO Nstart

Oscar Hyléen, tillträdande VD och Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag.