Medlemsträff
Medlemsträff

Sveriges Åkeriföretag arrangerar medlemsträffar som t.ex. kan vara frukostmöten, politikerdebatter och mycket annat. Vi bjuder in till medlemsträffar för att ge möjlighet till nätverkande och prata om åkerinäringens utmaningar på ett avslappnat sätt.

Tillgängliga orter
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: medlemsservice@akeri.se 010-510 54 00

Boka event