Vinterdäck för tunga fordon

Vinterdäck för tunga fordon

Publicerad 2019-09-18 / 07:29 av Charlotta.Nilsson i Vinterdäck

Vad är det som gäller med vinterdäck på tunga fordon? Vilka märkningar är godkända? Vilka undantag finns? Den 1 juni 2019 fick Sverige nya regler. Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter TSFS 2019:44. Nedanstående utdrag har vi publicerat tidigare.

ALLMÄNNA KRAV OM VINTERDÄCK 

3 § För att uppfylla kraven i 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafik-förordningen (1998:1276) ska de vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar 

  1. vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) enligt UN ECE-reglemente 117, 
  2. vara märkta med POR (Professional Off Road) enligt UN ECE-reglemente 54, eller 
  3. vara dubbade och uppfylla kraven i 15 §. 

Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow” enligt UN ECE-reglemente 30, 54, 108 och 109 samt UN GTR 16. 

ALLMÄNNA RÅD 

Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sand-spridare, bör anses vara försedda med likvärdig utrustning enligt 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafikförordningen (1998:1276). 
Vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

NOTERA

  1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.
  2. Däck enligt 3 § andra stycket får fram till och med den 30 november 2024 även användas på framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg.
  3. Däck enligt 3 § andra stycket får fram till och med den 30 november 2024 även användas på bilar med en totalvikt upp till och med 3 500 kg och på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg under förutsättning att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.
  4. Släpvagnar med en totalvikt upp till och med 3 500 kg får ha däck märkta enligt 3 § andra stycket fram till och med den 30 november 2028 under förutsättningen att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.

 

 

Transportstyrelsen går ut med följande information: 

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sandspridare, bör anses vara försedd med likvärdig utrustning.
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid. Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.

Krav för fordon med en totalvikt över 3500kg
Kravet på vinterdäck gäller samtliga däck på fordon med totalvikt över 3500kg.

Däcken ska antingen vara märkta med 3PMSF (se bild ovan), POR (Professional Off Road), M+S eller vara dubbade. Om däck på drivaxeln är märkta med M+S och ingen av de andra två märkningarna finns, så ska de vara särskilt framtagna för vinterkörning (Märkningen M+S kan också skrivas M.S, M&S, M-S eller Mud and Snow).

Samtliga däck på bilar med en totalvikt över 3500kg ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Släpfordon ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6mm.

Undantag från krav på vinterdäck
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: 
•    Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
•    Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
•    Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
•    Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
•    För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
•    Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.