AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Fel att åkerierna ska betala för allt vägslitage

[2016-08-26 13:44]
Regeringen har tillsatt en utredning om införandet av så kallad vägslitageskatt. Åkarna ska betala 4 miljarder kronor för slitage som kostar 0,91 miljarder, skriver Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson och vd Rickard Gegö. Läs mer »

Transportpolitisk debatt om beställaransvar

[2016-08-25 10:55]
Årets transportpolitiska debatt i Malmö har tema beställaransvar. Är beställaransvaret nyckeln till ordning och reda i transportbranschen? Välkommen att möta politiker, transportköpare och experter vid en transportpolitisk debatt på detta tema. Läs mer »

Välkommen till LBC- och Logistikdagarna 29-30 september 2016

[2016-08-23 10:38]
Välkommen till LBC- och Logistikdagarna 29-30 september 2016. Läs mer »

Nätverksträff i Bygg & Anläggningsnätverket under Elmia

[2016-08-17 14:09]
Välkommen till nätverksträff med Sveriges Åkeriföretags Bygg- och Anläggningsnätverk under Elmia Lastbil 2016 i Jönköping. Medverkar gör representanter från Sveriges Åkeriföretag, BEAst och TYA. Läs mer »

Södertäljeolyckan: undantag från kör-och vilotiderna måste förlängas

[2016-08-08 11:02]
Olyckan på Södertäljebron skapar fortsatt långa förseningar i Sveriges viktigaste trafikled. Det av Transportstyrelsen utfärdade undantaget från kör-och vilotiderna upphörde gälla den 29 juli. I en skrivelse kritiserar Sveriges Åkeriföretag beslutet som m... Läs mer »

Är ni behov av Eget på väg utbildning?

[2016-07-12 11:22]
Dags att boka upp din plats på höstens Eget på väg utbildning. Läs mer »

Ny fransk lag om minimilön (uppdaterad information 11 juli -16)

[2016-06-29 10:55]
Den 1 juli 2016 träder en fransk lag om minimilön ikraft, den så kallade Loi Macron. Lagen handlar om en skyldighet för arbetsgivare att betala minimilön i Frankrike. Läs mer »

Vissa förändringar i reglerna om Kör- och vilotider

[2016-06-29 10:44]
Med anledning av de trafikhinder som kan uppstå i samband med den broreparation som pågår i södergående riktning av E4 i Södertälje, medger Transportstyrelsen vissa förändringar i reglerna om Kör- och vilotider. Läs mer »

Mycket långa köer på E4/E20 söderut vid Södertälje, Stockholms län

[2016-06-28 15:57]
E4/E20 Södertälje, södergående riktning har mycket begränsad framkomlighet i södergående rikning på E4/E20 vid Södertälje. Välj om möjligt annat färdsätt eller annan resväg då det är kraftiga köbildningar på ca en mil under dag- och kvällstid. Läs mer »

Osäkert in i det sista om lastbilsförarna får yrkeskompetensbevis i tid

[2016-06-22 20:44]
Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkesk... Läs mer »

Glad Midsommar

[2016-06-22 15:45]
En riktigt glad Midsommar önskar vi våra medlemmar, kollegor och partners. Torsdag 23 juni är våra kontor stängda, vi öppnar igen måndag 27 juni. Läs mer »

Trafikens slitage på vägen

[2016-06-20 11:15]
En fjärdedel av vägkostnader beror på trafik  Sveriges Åkeriföretag har låtit utreda orsaker och kostnader till förkortad väglivslängd.  Utredningen som gjorts av WSP ska medverka till en faktabaserad dialog om vägslitage baserat på vetensk... Läs mer »

Vägslitageskatt: intäkter till statskassan och inte till vägens underhåll

[2016-06-17 12:36]
Sveriges Åkeriföretag deltog i vägslitageskatteutredningens hearing om förslag till ny vägslitageskatt för tunga lastbilar. -  Regeringens och utredningens syfte tycks vara att ta in 4 miljarder från åkerinäringen till statskassan vilket är fyra... Läs mer »

Bättre regelefterlevnad i godstransporter

[2016-06-08 15:51]
Nyligen redovisade Transportstyrelsen resultaten av en mätning av regelefterlevnad i yrkesmässig trafik. Kontroller utförda på 451 slumpmässigt utvalda lastbilar visar att regelefterlevnaden är bättre än i förra mätningen. 70 % av alla kontrollerade... Läs mer »

SÅ tycker till om fossilfri transportsektor

[2016-05-30 16:41]
Bränsle och längre och tyngre fordon vägen till fossilfri transportsektor Energimyndigheten bjöd in till att lämna förslag på prioriterade områden och åtgärder i arbetet med att ta fram en strategi för en fossilfri transportsektor. Två viktiga faktorer fö... Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem