Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

AKTUELLT FRåN SVERIGES åKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag. Till vänster i menyn kan du klicka dig fram till mer information.


Projekt Fenix – projektet som har till uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag rörande sammanslagning av BA och SÅ

[2014-04-14 15:15]
Som de flesta redan känner till pågår sedan en tid en diskussion och ett arbete kring frågan som diskuterats så många gånger tidigare, men som aldrig lett till något resultat – frågan om ett samgående mellan BA och SÅ. Läs mer »

1-0 i pausen

[2014-04-14 14:58]
Kommissionen har idag offentliggjort sin efterlängtade rapport om EU:s inre marknad för vägtransport, nedan cabotage. Den viktigaste slutsatsen i dagens rapport är behovet av ett balanserat förhållningssätt till förändringarna i dagens regler. Läs mer »

Praktikant till vårt Brysselkontor

[2014-04-11 15:28]
Nordic Logistic Association söker en praktikant till kontoret i Bryssel från den 1 september 2014 till och med januari 2015 med möjlighet till förlängning. Läs mer »

Effektivare godstransporter på väg

[2014-04-10 15:34]
Regeringen har i dag gett Transportstyrelsen och Trafikverket i uppdrag att förbereda för att lastbilar med en bruttovikt upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet. Läs mer »

Sanktionsavgifter från den 1 juli

[2014-04-03 11:52]
Företag som glömmer att besiktiga och inte kan visa intyg på senaste godkända besiktning av bakgavellift eller personlyft med kran eller truck kan drabbas av en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket på mellan 40 000 kr och 400 000 kr. Läs mer »

Parlamentets transportutskott har talat

[2014-03-31 12:07]
EU-parlamentets transportutskott har antagit sin position som inte begränsar användning av nationella mått- och bruttovikter eller gränsöverskidande trafik med modulfordon mellan länder. Läs mer »

74 tons bruttovikt och högkapacitetsfordon

[2014-03-28 13:25]
Sveriges Åkeriföretag har i skrivelse till Näringsdepartementet föreslagit högre bruttovikter för godstransporter på väg samt enklare procedurer för användning av högkapacitetsfordon. Läs mer »

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar - N2014/1094/TE

[2014-03-26 15:17]
Sveriges Åkeriföretag har erhållit rubricerade utredningsuppdrag på remiss. Läs mer »

Beslut gällande KM-skatt för Sveriges Åkeriföretag

[2014-03-25 11:49]
En arbetsgrupp inom Sveriges Åkeriföretag har sett över frågan om kilometerskatt. En kilometerskatt kan få mycket stora konsekvenser för svenska företag, och måste utredas noggrant och på bred front. Läs mer »

Patrick Magnusson representerar i expertgrupp

[2014-03-24 11:33]
Patrik Magnusson, regionchef och trafiksäkerhetssakkunnig i Sveriges Åkeriföretag sitter med i GNS Expertgrupp Hastighet. Ett viktigt arbete och ett riktigt hedersuppdrag säger Patrick Magnusson. Läs mer »

Välkommen till SÅ årsmöte 2014

[2014-03-20 16:19]
Medlemmar och ombud i Sveriges Åkeriföretag kallas härmed till årsmöte på Örenäs Slott utanför Landskrona i Skåne, torsdagen den 22 maj 2014. Sista anmälningsdag är 16 april. Läs mer »

Byggnads varslar om strejk

[2014-03-20 07:45]
LO-facket Byggnads varslar om strejk. Om inte parterna nått en lösning, inleds strejken den 1 april. Läs mer »

Första Åkeribarometern 2014

[2014-03-19 09:56]
Åkeribarometern för 2014 års första månader är här. Nästan en tredjedel ser en ökad efterfrågan och produktion för det första kvartalet, medan en fjärdedel konstaterar det motsatta. Läs mer »

Mårten Johansson omvald ordförande

[2014-03-14 12:02]
Mårten Johansson har vid möte i Geneve idag omvalts till president i IRU Internationella Tekniska Kommittee (CIT). Läs mer »

Stora TransportDagen 2014

[2014-03-12 16:12]
Den 2 april är det dags för Stora TransportDagen! Stora TransportDagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Nyheter FRÅN SVENSK ÅKERITIDNING

Westan tar över i Sveg och Ljusdal
[2014-04-18 16:35]
Stora Enso har tecknat avtal med Westan Logistik AB gällande transporter av rundvirke i Svegs distrikt som innefattar Sveg och Ljusdal. Uppdragets storlek är cirka 600´ m3fub per år. Läs mer »
XR Logistik bygger avfallsanläggning i Skövde
[2014-04-17 11:44]
XR Logistiks dotterbolag XR Miljöhantering har i dagarna börjat bygga en ny anläggning för hantering av restprodukter och avfall på Energivägen vid Timboholms industriområde i Skövde. Här kommer man bland annat ta em... Läs mer »
Volvo tar större marknadsandel
[2014-04-17 11:36]
Volvo Lastvagnars marknadsandel i Europa nådde rekordnivå under det första kvartalet 2014. Enligt flera av varandra oberoende marknadskällor till Dagens Industri steg andelen med över tre procentenheter till 18,4 pro... Läs mer »
Fler nyheter:

Sidor


Fler nyheter från Svensk Åkeritidning. Sidan öppnas i ny sida/flik ››SVENSK ÅKERITIDNING

KUNSKAPSMÄTAREN
ca:3767 pers
Så här många personer har hittills i år deltagit i våra unika utbildningar.