Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

AKTUELLT FRåN SVERIGES åKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag. Till vänster i menyn kan du klicka dig fram till mer information.


Stora TransportDagen

[2015-03-24 08:55]
Den 15 april äger Stora TransportDagen rum i Stockholm. Infrastrukturminister Anna Johansson inleder dagen och årets tema är framtid. Läs mer »

Vi söker en praktikant till NLA i Bryssel

[2015-03-09 10:13]
Nordic Logistic Association söker en praktikant till kontoret i Bryssel från den 1 september 2015 till och med januari 2016 med möjlighet till förlängning. Läs mer »

10 tydliga framsteg för åkerinäringen är ett faktum

[2015-02-26 12:13]
Tack vare hårt och framgångsrikt arbete införs nu ett nytt lagpaket i tre delar; sanktionsavgifter, klampning och krav på dokumentation. Det, tillsammans med en rad andra framgångar, berättar vi mer om här. Läs mer »

Nya regler för Tankbilstransporter

[2015-02-23 14:27]
SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015. Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag välkomnar ny GD till Transportstyrelsen

[2015-02-23 13:54]
Regeringen har idag utnämnt Maria Ågren till ny Generaldirektör för Transportstyrelsen. Ågren har tidigare erfarenheter som GD. Hennes tekniska bakgrund i kombination med sina arbetslivserfarenheter kommer väl till pass. Läs mer »

Internationell vitbok om effektiva fordon

[2015-02-20 11:19]
Internationella experter träffades i mitten av januari 2015 i Washington DC,USA, för att diskutera hur effektiva fordon kan medverka till mindre utsläpp av koldioxid. Syftet är att sammanställa riktlinjer i en vitbok som vägledning. Läs mer »

Ytterligare skärpning av lag välkomnas

[2015-02-19 17:33]
Idag meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter vid väg blir en anledning till att klampa ett fordon. Det ligger helt i linje med SÅ:s uppfattning ch vår bild är att regeringen lyssnat på vår kritik. Läs mer »

Tanktransportdagen 2015

[2015-02-17 08:56]
Välkomna till Tanktransportdagen 2015! På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk samt nya ADR regler. Läs mer »

RM på skidor

[2015-02-13 13:53]
Välkommen till RM på skidor för åkeribranschen. Lördagen 28 mars 2015, Hallstaberget, Sollefteå. Läs mer »

​Hållbara affärer lönar sig

[2015-02-05 11:30]
En stor transportköpare, Elgiganten, har bestämt sig för att ta ett större hållbarhetsgrepp om sina transporter. Deras agerande ligger helt i linje med hur Sveriges Åkeriföretag arbetat för sunda transporter där hållbarhet skapar goda affärer. Läs mer »

Branschen stöttar utökade klampningsmöjligheter

[2015-02-02 15:03]
Idag ger Sveriges Åkeriföretag sitt fulla stöd till regeringens förslag att även tillåta klampning som åtgärd för att hindra fortsatt färd, när sanktionsavgift vid cabotagebrott inte betalas omedelbart. Läs mer »

Internationella transporter

[2015-01-29 16:33]
SÅ har tagit fram ett PM som beskriver under vilka förutsättningar utländska lastbilar får köra på svenska vägar. Läs mer »

Tanktransportdagen 2015

[2015-01-28 14:40]
I år hålls Tanktransportdagen 16-17 april på Viking Cinderella. Konferensen vänder sig till åkerinäringen och dess intressenter inom transport och hantering av gods som omfattas av ADR. Läs mer »

Ny regionchef Värmland utsedd

[2015-01-20 16:20]
Välkommen till oss Thomas Broström! Thomas har utsetts till ny regionchef i Värmland. Han är 30 år och är fjärde generationens åkare i familjeföretaget Mats Broströms åkeri AB. Läs mer »

IRU:s riktlinjer nu kinesiska

[2015-01-19 11:24]
International Road Transport Union i Geneve, IRU, publicerade förra veckan riktlinjer för lastsäkring för vägtransporter i en kinesisk översättning. Sveriges Åkeriföretag har föreslagit att Transportstyrelsen snarast medverkar till en svensk översättning. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Nyheter FRÅN SVENSK ÅKERITIDNING

Tyska minimilöner för utländska åkare debatteras i EU
[2015-03-26 16:57]
Ska utländska lastbilsförare som kör transittrafik genom Tyskland omfattas av inhemska minimilöner? Det tycker den tyska regeringen. Men förslaget ligger nu på is i väntan på att kommissionen utreder om det är förenl... Läs mer »
Q3-dagen: Nya på jobbet
[2015-03-26 16:16]
Bränsle, trafiksäkerhet och skattefrågor. Bredden var stor på programmet under Q3-dagen. Det blev premiär för Q3:s nya verksamhetschef Petri Ekorre, men också för NTF:s nya generalsekreterare Marie Nordén.... Läs mer »
Ja till alkobommar – nej till hårdare mobilförbud
[2015-03-26 08:59]
Riksdagen vill att regeringen ser över möjligheten att införa alkobommar i alla gränshamnar så snart som möjligt. Beslutet togs efter en riksdagsdebatt på onsdagen. Samtidigt har infrastrukturminister Anna Johansson... Läs mer »
Fler nyheter:

Sidor


Fler nyheter från Svensk Åkeritidning. Sidan öppnas i ny sida/flik ››SVENSK ÅKERITIDNING

KUNSKAPSMÄTAREN
ca:4758 pers
Så här många personer har hittills i år deltagit i våra unika utbildningar.