AKTUELLT FRåN SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag.


Platser kvar till Renhållarträffen 25 november!!

[2016-10-24 00:00]
Det finns platser kvar till Renhållarträffen, dagen för de som arbetar inom renhållning eller är beställare avrenhållningstjänster. Konferensen ärger rum på Teaterskeppet som ligger nedanför det kungliga slottet i Stockholm.  Anmälan, som är bin... Läs mer »

Farligt gods konferensen 2016 - 29 november i Göteborg

[2016-10-21 16:28]
Nu är det åter för dags för farligt gods konferensen, den självklara mötesplatsen för att träffa andra i branschen, där ni kan utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Läs mer »

Skatteverkets förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet

[2016-10-14 16:46]
Temadag på Skatteverket inom förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet. Ett par punkter ur programmet: * Hur många ekobrottslingar har du i dina lokaler? - Ekobrottsmyndigheten * Infiltration av företag - Brottsförebyggande rådet ... Läs mer »

Brist på rastplatser är ett säkerhetsproblem

[2016-10-14 13:25]
Myndigheten för Trafikanalys visar i en rapport som nyligen släppts att det i hela Sverige bara finns två rastplatser med säkra uppställningsplatser för lastbilar. En trygg och säker uppställningsplats är enligt Trafikanalys definition en plats som tillåt... Läs mer »

Transportstyrelsen informerar

[2016-10-11 16:30]
Vi har tidigare informerat om att vi den 22-24 oktober skulle ha stopp mot vägtrafikregistret. Anledningen till stoppet var att vi skulle flytta över vägtrafikregistret till en ny teknisk plattform. Det datumet flyttas fram. Läs mer »

Lobbymöte hos Sveriges Åkeriföretag

[2016-10-07 16:10]
Alliansen i SKL bjöds på middag i veckan och vi berättade om hur det egentligen står till i åkerinäringen idag. Några ämnen vi nämnde var miljöutmaningar, Fair Transport och vägslitageskatt.Vi informerade också om att svenska åkerier är hårt konkurre... Läs mer »

Väntan på BK4 snart över

[2016-10-05 13:59]
Som en naturlig konsekvens av att regeringen nu så smått öppnat för fordon på 74 ton har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över vilka vägar som skulle kunna få en ny bärighetsklass, BK4. Läs mer »

Tungt samarbete mot korruption och skattefusk

[2016-10-04 17:34]
  Transporter omgärdas av en rad komplexa lagar och förordningar. Allt från kör- och vilotider, lastsäkring, trafikplanering till socialt ansvarstagande och miljöfrämjande åtgärder. I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en övereta... Läs mer »

Möte med EU-kommissionen om direktivet om kombinerade transporter

[2016-10-04 16:38]
Möte med EU-kommissionen om direktivet om kombinerade transporter Läs mer »

Europeiskt möte om näringens konkurrensvillkor

[2016-10-04 09:33]
Nu i dagarna hölls ett gemensamt europeiskt möte om konkurrensvillkor för några av de länder som upplever störst problem med social dumping och hård konkurrens från låglöneländer. Närvarade gjorde förutom Rickard Gegö representanter från Norge, Danma... Läs mer »

Ekonyheterna - Kriminalitet längs vägarna

[2016-09-29 15:33]
Ekonyheterna - Kriminalitet längs vägarna Läs mer »

Gemensamma miljökrav för entreprenader

[2016-09-29 13:48]
Beställargruppens workshop för gemensamma miljökrav för entreprenader Läs mer »

Möte om alkolås i Bryssel

[2016-09-27 13:00]
Sveriges Åkeriföretag bjöds in till Alcohol Interlock Symposium i Bryssel nyligen. Läs mer »

Ny transportör av drivmedel hos Circle K - vi svarar

[2016-09-26 10:28]
Ny transportör av drivmedel hos Circle K - vi svarar. Sveriges Åkeriföretag har fått en del frågor kring de nya transportleverantörerna hos vår samarbetspartner Circle K, tidigare Statoil. Läs mer »

Glada medlemmar återkommer

[2016-09-23 14:02]
Vi är stolta och glada att hälsa Engströms som återvändande medlem. Jan Olow blev snabbintervjuad av oss nyligen när han skrev under sin medlemsansökan. Vi var bland annat nyfikna på varför Jan Olow med sitt företag Engström valde att komma tillbaka till... Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Bli medlem