Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

AKTUELLT FRåN SVERIGES åKERIFöRETAG

Här presenteras nyheter från Sveriges Åkeriföretag. Till vänster i menyn kan du klicka dig fram till mer information.


10 tydliga framsteg för åkerinäringen är ett faktum

[2015-02-26 12:13]
Tack vare hårt och framgångsrikt arbete införs nu ett nytt lagpaket i tre delar; sanktionsavgifter, klampning och krav på dokumentation. Det, tillsammans med en rad andra framgångar, berättar vi mer om här. Läs mer »

Nya regler för Tankbilstransporter

[2015-02-23 14:27]
SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015. Läs mer »

Sveriges Åkeriföretag välkomnar ny GD till Transportstyrelsen

[2015-02-23 13:54]
Regeringen har idag utnämnt Maria Ågren till ny Generaldirektör för Transportstyrelsen. Ågren har tidigare erfarenheter som GD. Hennes tekniska bakgrund i kombination med sina arbetslivserfarenheter kommer väl till pass. Läs mer »

Internationell vitbok om effektiva fordon

[2015-02-20 11:19]
Internationella experter träffades i mitten av januari 2015 i Washington DC,USA, för att diskutera hur effektiva fordon kan medverka till mindre utsläpp av koldioxid. Syftet är att sammanställa riktlinjer i en vitbok som vägledning. Läs mer »

Ytterligare skärpning av lag välkomnas

[2015-02-19 17:33]
Idag meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter vid väg blir en anledning till att klampa ett fordon. Det ligger helt i linje med SÅ:s uppfattning ch vår bild är att regeringen lyssnat på vår kritik. Läs mer »

Tanktransportdagen 2015

[2015-02-17 08:56]
Välkomna till Tanktransportdagen 2015! På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk samt nya ADR regler. Läs mer »

RM på skidor

[2015-02-13 13:53]
Välkommen till RM på skidor för åkeribranschen. Lördagen 28 mars 2015, Hallstaberget, Sollefteå. Läs mer »

​Hållbara affärer lönar sig

[2015-02-05 11:30]
En stor transportköpare, Elgiganten, har bestämt sig för att ta ett större hållbarhetsgrepp om sina transporter. Deras agerande ligger helt i linje med hur Sveriges Åkeriföretag arbetat för sunda transporter där hållbarhet skapar goda affärer. Läs mer »

Branschen stöttar utökade klampningsmöjligheter

[2015-02-02 15:03]
Idag ger Sveriges Åkeriföretag sitt fulla stöd till regeringens förslag att även tillåta klampning som åtgärd för att hindra fortsatt färd, när sanktionsavgift vid cabotagebrott inte betalas omedelbart. Läs mer »

Internationella transporter

[2015-01-29 16:33]
SÅ har tagit fram ett PM som beskriver under vilka förutsättningar utländska lastbilar får köra på svenska vägar. Läs mer »

Tanktransportdagen 2015

[2015-01-28 14:40]
I år hålls Tanktransportdagen 16-17 april på Viking Cinderella. Konferensen vänder sig till åkerinäringen och dess intressenter inom transport och hantering av gods som omfattas av ADR. Läs mer »

Ny regionchef Värmland utsedd

[2015-01-20 16:20]
Välkommen till oss Thomas Broström! Thomas har utsetts till ny regionchef i Värmland. Han är 30 år och är fjärde generationens åkare i familjeföretaget Mats Broströms åkeri AB. Läs mer »

IRU:s riktlinjer nu kinesiska

[2015-01-19 11:24]
International Road Transport Union i Geneve, IRU, publicerade förra veckan riktlinjer för lastsäkring för vägtransporter i en kinesisk översättning. Sveriges Åkeriföretag har föreslagit att Transportstyrelsen snarast medverkar till en svensk översättning. Läs mer »

SÅ träffade infrastrukturministern

[2015-01-16 15:32]
För första gången träffades SÅ och den nya infrastrukturministern idag. Viktiga frågor som kilometerskatt och företagskontroller togs upp. Läs mer »

Behörighetskontroll

[2015-01-14 08:52]
Idag skriver SÅ ett samarbetsavtal med Sveriges Taxiförbund. Därmed får medlemmarna tillgång till ett verktyg för att ha kontroll på förarnas behörighet. Läs mer »

 

Se fler nyheter från Sveriges Åkeriföretag

Nyheter FRÅN SVENSK ÅKERITIDNING

Lastbilscentraler i Bring-samarbete
[2015-02-27 12:44]
Närkefrakt och LBC Frakt Värmland har ingått partnerskap med Bring för godstransporter. Närkefrakt och LBC Frakt kommer att hantera Brings volymer inom sina geografiska områden och får även tillgång till Brings trafi... Läs mer »
Erikssons Åkeri först med ifs-certifieringen
[2015-02-27 11:37]
Erikssons Åkeri i skånska Tomelilla blir först i landet med att vara ifs-certifierade – den internationella kvalitetsstandarden inriktad på livsmedelslogistik.– Mig veterligen är vi först här, men den är... Läs mer »
Akkafrakt köper BGF Skåne
[2015-02-27 11:34]
Akkafrakt köper anrika familjeföretaget BGF Skåne med huvudkontor i Malmö.– Affären blev klar i onsdags efter att vi diskuterat ett halvår. Vi har samarbetat under lång tid så vi vet ju att BGF är ett synnerlig... Läs mer »
Fler nyheter:

Sidor


Fler nyheter från Svensk Åkeritidning. Sidan öppnas i ny sida/flik ››SVENSK ÅKERITIDNING

KUNSKAPSMÄTAREN
ca:2848 pers
Så här många personer har hittills i år deltagit i våra unika utbildningar.