Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

TRAFIKSäKERHET

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet 

Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för Sveriges Åkeriföretag och svensk åkerinäring. Idag är det en av organisationens allra viktigaste uppgifter. Och det ställs allt högre krav på åkeriföretagens trafikssäkerhetsarbete.

 

Vårt arbete i trafiksäkerhetsfrågor utgår från en helhetssyn. Det omfattar egentligen allt i ett åkeriföretags verksamhet; ekonomi, personalpolitik, underhåll, beteende på vägen och arbetsmiljöarbete. Därför omfattar också trafiksäkerhetsarbetet en rad olika åtgärder och projekt som alla syftar till att öka säkerheten i trafiken, för åkerinäringen och för övriga trafikanter.

 

Under många år har åkeriföretag arbetat med trafiksäkerhet på ett eller annat sätt. Numera dokumenterar åkerierna trafiksäkerhetsarbetet  i form av en trafiksäkerhetspolicy. En del inkorporerar trafiksäkerhetsarbetet i ledningssystemet och certifierar sig. 

 

Fair Transport

En del av vårt trafiksäkerhetsarbete är satsningen Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar ansvar för sitt eget företagande. Ladda ner vår programförklaring och läs mer genom att klicka på Fair Transport i vänstermenyn.

 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete ISO 39001:2012

Av certifierade företag inom trafiksäkerhet anger 84 procent att de har en hög eller mycket hög måluppfyllelse inom viktiga trafiksäkerhetsfaktorer. Fokus för förare och företag inom trafiksäkerhet är till exempel hastighet, säkerhetsbälte, lastsäkring, att se och att synas, förarens hälsa, trötthet, distraktion, alkohol och droger.

 

Du kan läsa mer om våra revisioner under rubriken Certifiering.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhet är och har under lång tid varit  centralt. Många åkerier genomför trafiksäkerhetsåtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Vi vet att de allra flesta lastbilsförare tar ett stort ansvar på vägarna för att minska olyckorna.

 

Ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. Det ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Åkeriföretaget gör sig mer attraktivt som arbetsgivare och kan lättare rekrytera personal. Dessutom kan åkeriet bättre tillgodose transportköparnas ökade krav på att åkeriföretag har en trafiksäkerhetspolicy. 

 

Bli medlem