Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

OM OSS - ÅKERINäRINGEN

OM ÅKERINÄRINGEN

Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag som tillsammans omsätter cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP. Branschen sysselsätter drygt 86 000 personer. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och tillväxt.

 

 

Åkerinäringen är nödvändig för samhällets varu- och tjänsteproduktion och bidrar aktivt till utvecklingen av vårt land. Genom att frakta gods kollektivt minskar koldioxidutsläppen per fraktat ton jämfört med om företagen skulle använda egna bilar. Och eftersom Sveriges åkerier är logistikproffs kan de hjälpa samhället att uppnå klimatmålen.

 

Lastbilstransporterna svarar för cirka 7 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Genom sparsam körning minskar drivmedelsförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ytterligare. Investering i ny teknik, nya fordon och nya drivmedel kan minska utsläppen än mer.

 

Under Miljö i vänstermenyn kan du läsa mer om vår syn på miljöarbete.

 

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation. Vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen och tar klimatfrågan på allvar.

 

Fakta om åkerinäringen

  • Sveriges åkerinäring består av cirka 10 000 åkerier
  • Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 4 % av BNP
  • Branschen sysselsätter drygt 86 000 personer, drygt 10 500 av dem är kvinnor
  • Den mest dominerande verksamheten är bygg- och anläggningstransporter
  • Av allt gods som transporteras med lastbil inrikes körs endast 10 % på avstånd över 30 mil
  • 80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil
  • Lastbilars motorer har blivit cirka 90 % renare de senaste 15 åren
  • Stora lastbilar är 100 gånger effektivare än personbilar när det gäller bränsleförbrukning per lastad enhet

 

Sveriges Åkeriföretag ger vartannat år ut broschyren ”Fakta om åkerinäringen”. Informationen finns både som pdf och powerpoint-presentation. Du hittar dem i spalten till höger.

 

11 saker du inte visste…

 

Lastbilstransporter är inte bara ett sätt att frakta varor. Det är också en viktig livsnerv. Vårt moderna samhälle kan inte överleva utan den unika service bara en lastbil kan erbjuda. I ”11 saker du inte visste... men borde veta” ger vi svar på olika frågor kopplade till åkerinäringen. Visste du till exempel att allt du någon gång använt har fraktats på lastbil eller att åkeriföretagen är järnvägens största kund? Du hittar broschyren som pdf i spalten till höger.

 

VI KÖR FÖR DIN SKULL

 

Det är lastbilen som ser till att du får din morgontidning, att det finns medicin på apoteken, att bränslet kommer till bensinmackarna och mjölken till affärerna. Varje dag. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt.

 

Här kan du se några korta filmer om vår syn på betydelsen av svensk åkerinäring.

 

 

Bli medlem