Händerna på ratten

Till dig som yrkesförare

- Ta personlig ställning och sluta rattsurfa!

Yrkesförare är ett föredöme i trafiken. Framför allt. Med vägen som arbetsplats finns en erfarenhet som många medtrafikanter saknar. En erfarenhet och kunskap som kommer från en gedigen utbildning och många mil bakom ratten.

Nu riktar vi oss till dig som yrkesförare. Ni som är proffs i trafiken, ta personlig ställning och visa att du stödjer vår kampanj för att trafikanter ska sluta rattsurfa - “Händerna på ratten”.

Vi vill gärna att du är ett föredöme även här. Läs mer om kampanjen på akeri.se.

Klicka på knappen och visa att vi i åkerinäringen tar ansvar och föregår med gott exempel. 

Till dig i företagsledande position

- Visa att företaget tar ställning och står bakom nolltolerans mot rattsurfning! 

Som åkeriägare och verksamhetsansvarig har ni det yttersta ansvaret för företaget, dess anställda och den externa bild som just ert företag förknippas med. Vi riktar oss till dig i ledande position. Du som leder, styr och sätter riktlinjerna för vad ert företag står för och vill förknippas med. Ta ställning och visa att ert företag står bakom vår kampanj för nolltolerans mot rattsurfning – ”Händerna på ratten” 

Visa att åkerinäringen vill vara ett föredöme även här. Läs mer om kampanjen på akeri.se. 

Klicka på knappen och visa att hela åkerinäringen tar ansvar och föregår med gott exempel.