Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

UTBILDNINGAR - EGET På VäG

Eget på väg


BOKA
     
        

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare.

 

Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

 

Kursinnehåll

 

• Kalkylering, bokföring & bokslut

• Beskattning

• Budgetering & finansiering

• Marknadsföring

• Kunskap om olika företagsformer

• Arbetsgivarfrågor

• Yrkestrafiklagstiftningen

• Försäkringsfrågor

• Internationella transporter

• Tekniska normer

• Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

 

Mål

Målet med Eget på väg-kursen är att du efter avslutad kurs är starkt rustad:

  • att klara Transportstyrelsens prov och ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
  • för kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter
  • som arbetsgivare
  • för inköp av varor och tjänster
  • och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som:

  • är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
  • är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
  • ska ta över ägarskapet på åkeriet du arbetar för, till exempel vid generationsskifte

Kursen kan genomföras dels som en lärarledd och dels som en distansutbildning:

  • 8 dagar, måndag - torsdag i två omgångar
  • Distansutbildning online - Du finner mer information under relaterade filer i spalten till höger - Distansutbildning.

 

Godkänd utbildning

Efter kursen ska Du genomföra examensprov hos Trafikverket. 

Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen, tfn 0771-17 18 19.

 

Detta för att få skrivningstid så snart som möjligt efter kursens slut.

 

Kursavgift

Lärareledd:13 500 kr + moms.

Distansutbildning Online: 8850 kr + moms.
Fakturan ska vara betald före kursstart. När betalningen är registrerad hos Sveriges Åkeriföretag skickas  kursinformation och anvisningar till deltagaren.
Efter kursen och godkänd skrivning hos Trafikverket kan ett utbildningsdiplom beställas från IRU-academy för 508 kr.

 

Mat och logi

Om övernattning behövs ordnar kursdeltagaren detta själv. Lunch och kaffe finns att köpa i närliggande café/restaurang.

 

Anmälan

Anmäl dig genom att boka direkt via bokningsknappen till respektive kurstillfälle.

Bli medlem