Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PRESS & OPINION - FAIR TRANSPORT

Fair Transport

BRA VAL SKA LÖNA SIG. FÖR BÅDE DEM SOM KÖPER OCH SÄLJER TRANSPORTER

Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

 

 

Var med och ta ansvar

I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Det blir en negativ spiral som måste brytas. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

 

Ett viktigt ställningstagande

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare. Och underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.

 

Vi kör trafiksäkert

Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Många åkerier arbetar aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Det ingår som ett grundläggande moment redan under förarutbildningen. Vi vill vara goda föredömen i trafiken.

 

Läs mer om våra åtaganden.

 

Vi kör klimatsmart

Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område. Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och hur fordonet framförs, vilket bränsle som används och fordonets kvalitet och effektivitet. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart.

 

Läs mer om våra åtaganden.

 

Vi tar ansvar

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. De tar heller inte socialt ansvar för sina förare som får arbeta under orimliga förhållanden. Den här typen av transportörer lever inte upp till de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.

 

Läs mer om våra åtaganden.

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om Fair Transport och Sveriges Åkeriföretags syn på vad som skiljer en bra transport från en dålig, är du välkommen att höra av dig till någon av kontaktpersonerna till höger. Du kan också höra av dig till något av våra regionkontor. Du hittar kontaktuppgifter under Regioner i menyn till vänster.

Under Opinion kan du läsa mer om vad vi tycker i transportpolitiska frågor.

 

 

Hållbar kunskap

Q3 – Forum för hållbara transporter är en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara godstransporter på väg. Medlemmarna i Q3 får tillgång till ett webbaserat upphandlingsverktyg utvecklat för transportköpare som vill upphandla transporter med krav på socialt ansvarstagande, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Det krävs kunskap för att kunna ställa rätt krav och se vad som utmärker en hållbar transport. Därför uppmanar vi transportköpare att bli medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter. Tack vare vårt samarbete med Q3 kan Fair Transport-anslutna åkerier ta del av innehållet i verktyget på medlemsdelen av akeri.se/fairtransport.

Läs mer om samarbetet med Q3 här.

 

Kort om Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation – cirka 80 procent av åkeriföretagen är medlemmar hos oss – och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna att driva åkeriverksamhet. Fair Transport är en del av detta arbete.

 

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag.


För dig som är medlem

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag kan du ta del av mer information om Fair Transport.


 

           Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Bli medlem