Headerbild Ansavar symbol

Vi tar ansvar

Antalet oseriösa aktörer i åkerinäringen blir allt fler och det skapar en osund och omöjlig konkurrenssituation. Det handlar bland annat om brist på yrkestrafiktillstånd och överträdelser mot cabotagereglerna, brott mot kör- och vilotider och utebliven betalning av avgifter och skatter. De tar heller inte socialt ansvar för sina förare som får arbeta under orimliga förhållanden. Den här typen av transportörer lever inte upp till de högt ställda krav vi anser ska kunna ställas på ett seriöst åkeri.

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både oss, våra kunder och hela samhället.

  • Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden
  • Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter
  • Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs
  • Vi följer en etisk policy
  • Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är en självklarhet

Vi är inte bara åkare som tar ansvar för att transporterna håller hög nivå, vi är också arbetsgivare som tar hand om vår personal, de som är själva förutsättningen för att lyckas hålla en hög kvalitet. När vår personal mår bra och känner sig trygga i sin anställning kan också våra kunder känna sig trygga med sina varutransporter.

Våra medarbetare omfattas av alla de delar som bygger ett socialt hållbart företagande. Semester, semesterlön, god arbetsmiljö och pensionsavsättningar är några av grundbultarna. Självklart omfattas de också av arbetstidslagen, diskrimineringslagen och lagen om anställningsskydd. Och vi betalar våra arbetsgivaravgifter.

Den kraftiga utveckling och förändring som präglat åkerinäringen och dess villkor ställer nya krav på vad som behövs när det gäller regleringar och relationer mellan transportköpare och transportsäljare. Vi vill stödja en utveckling som stärker och gynnar hållbarhet, lönsamhet och sunda villkor. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är en självklar del  av att köra en Fair Transport för den som har anställda.

Vi som driver seriösa åkeriföretag konkurrerar med dem som inte betalar vita löner, som inte betalar in skatter och avgifter och som inte följer branschens regelverk. Men den som levererar avancerade logistiklösningar ska också vara kapabel att göra affärer på hederlig grund. Det handlar om att respektera de regler som finns, att ta miljö- och säkerhetsfrågor på allvar och att ha alla papper i ordning. Vi tar avstånd från svartarbete, korruption och alla former av kriminalitet.

För att bedriva yrkesmässig trafik krävs yrkestrafiktillstånd, något som ställer krav på yrkeskunnande, ekonomiska resurser och ett gott anseende. Vi lever upp till dessa krav.

Som medlemmar i Sveriges Åkeriföretag omfattas vi av vår organisations etiska policy.