Headerbild Trafiksäkerhets symbol

Vi kör trafiksäkert

Att arbeta för en säkrare trafik är naturligt för alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Många åkerier arbetar aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder och har en egen trafiksäkerhetspolicy. Lastbilsförarna tar ett stort ansvar på vägarna för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Det ingår som ett grundläggande moment redan under förarutbildningen. Vi vill vara goda föredömen i trafiken.

En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. En ökad trafiksäkerhet ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans.

  • Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar
  • Vi följer regler om kör- och vilotider
  • Vi lastar och säkrar godset korrekt
  • Vi använder bara besiktigade fordon


Det är ett stort ansvar att framföra en transport som väger upp till 60 ton. För oss är det därför självklart att föraren måste vara pigg och utvilad. En yrkesförare som följer kör- och vilotider tar regelbundna raster och kör inte för långa arbetspass. För att kontrollera detta har lastbilarna en färdskrivare där förarens körning och pauser registreras. Ett åkeri som följer kör- och vilotider har kontroll på tider och leveransöverenskommelser och kör mer trafiksäkert än ett åkeri som inte respekterar reglerna. Det ger dessutom föraren en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Som företagare på vägen är vi förstås kompromisslösa när det gäller alkohol och droger. En stor andel av svenska åkerier har alkolås på sina bilar som en kvalitetsåtgärd. En annan viktig säkerhetsfaktor är att alltid använda bilbälte, även vid kortare sträckor.

Ytterligare en aspekt på trafiksäkerhet är att godset lastas korrekt och som seriöst åkeri följer vi svensk lagstiftning vad gäller lastsäkring. Lastsäkringen anpassas efter tyngd, längd och bredd. Handlar det om farligt gods märker vi lastbilen med de skyltar som måste finnas. Därmed riskerar inte heller godset att bli belagt med körförbud.

För att våra fordon alltid ska vara i trafiksäkert skick besiktigas och underhålls de regelbundet. Besiktningen gäller lastbil, släp och färdskrivare.