Headerbild Klimatsmart symbol

Vi kör klimatsmart

Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt påverkar transporterna miljön negativt. Därför är hållbar utveckling ett mycket högt prioriterat område. Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och hur fordonet framförs, vilket bränsle som används och fordonets kvalitet och effektivitet. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart.

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart. 

  • Vi är utbildade i sparsam körning
  • Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången
  • Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan
  • Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner

Vi är utbildade i sparsam körning, vilket ger oss ökad förståelse om vikten av att spara bränsle med hänsyn till både miljö och ekonomi. Sparsam körning sliter också mindre på däck och fordon, samtidigt som olycksrisken minskar.

Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången. En duktig förare kan sänka bränsleförbrukningen med 15 procent och har fordonet dessutom en modern motor minskar utsläppen av växthusgaser ytterligare. Såväl lastbilar som förarbeteende och bränsle förbättras och förnyas ständigt. Vi är med och ställer krav på tillverkare och förare för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi kontrollerar bränsleförbrukningen och följer upp våra utsläpp löpande. Många åkerier kör också med alternativa bränslen, till exempel gas och FAME-inblandning i diesel.

Via Sveriges Åkeriföretag har vi tillgång till verktyg för att beräkna miljöpåverkan. SÅ Miljöcalc är ett egenutvecklat och unikt redovisningssystem som innehåller uppgifter om bland annat energiinnehåll och koldioxid. Det gör att både vi och våra kunder kan redovisa transporternas avtryck på miljön.

Många åkeriföretag arbetar med kvalitets- och miljöplaner som ligger till grund för en god kontroll och systematisk förbättring av miljöarbetet. Många är också certifierade enligt internationellt erkända standarder.

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Vi erbjuder transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger en minskad miljöbelastning.