Utbildning i Valberedning

Betydelsen av att utbilda sin valberedning kan sammanfattas i följande citat: ”En aktiv styrelse, rätt bemannad och rätt använd kan man inte ta för givet. Den förtjänar man genom ett bra valberedningsarbete.”

Att få ett uppdrag som valberedare innebär att man måste vara väl insatt i hur en styrelse arbetar, vilka utmaningar som bolaget eller föreningen står inför, hur styrelsen ska vara sammansatt samt vilken profil en styrelseledamot bör ha för att kunna ta det ansvar som förväntas. Ofta beskrivs valberedningen som en bortglömd funktion men man får inte en bättre styrelse än den valberedning man har.

Kursen innehåller bland annat dessa moment

  • Vilket uppdrag har valberedningen
  • Hur ser uppdraget ut som styrelseledamot
  • Hur ser kravprofilen för en styrelseledamot ut
  • Hur ser profilen för en ordförande ut
  • Hur ska styrelsen vara sammansatt
  • Hur kan man utvärdera styrelsen och de enskilda ledamöterna
  • Valberedningens roll vad gäller arvoden och ersättningar.

 

 

Har du några frågor om denna kurs?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 010-510 54 20
via mail till: utbildning@akeri.se eller via kontaktuppgifterna nedan.